مداخله دولت در رقابت بین زنجیره های تامین سبز و غیرسبز

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف
محیط زیست و مسائل مربوط به آن، از جمله مباحث به‎ روز و دغدغه‎ های امروزه سیاست‎ گذاران، سازمان‎ ها، کسب‎ وکارها و حتی مردم عادی است. مدیران اغلب کسب‎ وکارها به دلایل گوناگونی از جمله فشارهای دولتی، خواسته‎ های مردمی، افزایش سهم بازار خود و... ، در زنجیره‎ های تامین خود مسائل زیست‎ محیطی را در نظر می‎ گیرند. در این مقاله دو نوع زنجیره تامین سبز و غیرسبز سه سطحی شامل تامین‎ کننده، تولیدکننده و خرده‎ فروش با توجه به مداخله دولت در مقدار و قیمت محصولات سبز و غیر سبز بررسی شده است.
روش
در این پژوهش، نقش دولت به‎ منزله رهبر، برای رسیدن به کاهش هزینه‎ های اقتصادی و زیست‎ محیطی و افزایش شاخص رفاه اجتماعی با تعیین تعرفه‎ هایی برای هر دو زنجیره بر اساس بازی استکلبرگ، به‎ شکل مدل برنامه‎ ریزی غیرخطی با محدودیت‎ های چهار‎ سطحی ارائه می‎ شود؛ به‎ طوری‎ که ابتدا تعرفه‎ ها (برای زنجیره‎ های تامین محصول سبز به‎ صورت پرداخت یارانه و برای محصول غیرسبز به‎ صورت دریافت جریمه) از سوی دولت تعیین شده؛ سپس بر اساس تعرفه‎ ها، مقدار و قیمت محصولات توسط خرده‎ فروش، تامین‎ کننده و تولید‎ کننده مشخص می‎ شود.
یافته ها
برای تشریح مدل، مثال‎ های عددی آورده شده است و تحلیل حساسیت روی میزان اهمیت دولت به هر یک از اهداف خود (کاهش هزینه‎ های اقتصادی و زیست‎ محیطی و افزایش شاخص رفاه اجتماعی) و تاثیر آن بر سود حاصل و تعرفه‎ های وضع شده برای زنجیره‎ های تامین بررسی شده است.
نتیجه گیری
نتایج نشان می‎ دهد که سود اعضای زنجیره تامین به‎ طور چشمگیری وابسته به تعرفه اعمال شده توسط دولت است. همچنین بهترین توازن بین کاهش هزینه‎ های اقتصادی و محیطی و افزایش رفاه مشتریان، هنگامی به‎ دست می‎ آید که دولت برای همه آنها اهمیت یکسانی قائل شود؛ به این معنا که تا حد ممکن می‎ تواند هر سه هدف خود را برآورده سازد.
زبان:
فارسی
صفحات:
297 -314
لینک کوتاه:
magiran.com/p1882081 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.