سنتز و ارزیابی برون تنی اثرات ضد قارچی و ضد باکتریایی مشتقات 2و3-دی هیدروکینازولینونی

پیام:
چکیده:
مقدمه
با گسترش مقاومت باکتری ها به داروهای ضد باکتریایی سنتی و افزایش عفونت های قارچی، نیاز به طراحی، سنتز و استفاده از داروهای جدید و موثر ضد باکتری و ضد قارچ بیشتر می شود. مشتقات کینازولینون ترکیبات هتروسیکل دارای دو اتم نیتروژن با خواص فارماکولوژیکی ضد باکتریایی، ضدتومور، ضد التهاب و ضد قارچی هستند. هدف این تحقیق، سنتز ترکیبات جدید دی هیدروکینازولینونی و بررسی خواص ضدباکتریایی و ضد قارچی آن ها است.
روش بررسی
این تحقیق تجربی است و در آن چهار مشتق از ترکیبات دی هیدروکینازولینونی از طریق یک روش جدید و کاملا سازگار با محیط زیست در آب سنتز و ساختار آنها توسط روش های اسپکتروسکوپی مختلف شناسایی و تایید شد. فعالیت ضد باکتریایی این ترکیبات علیه باکتری های گرم منفی اشرشیاکلی و گرم مثبت باسیلوس سوبتلیس در مقایسه با داروی آمیکاسین و فعالیت ضد قارچی آن ها علیه قارچ آسپرژیلوس نیجر در مقایسه با داروی کتوکونازول توسط آزمون دیسک دیفیوژن با اندازه گیری هاله عدم رشد بررسی شد.
یافته ها
اگرچه تمامی مشتقات دی هیدروکینازولینونی سنتز شده با بازده و خلوص بالا، خواص ضد باکتریایی وضد قارچی مناسبی از خود نشان دادند، مشتق 2-فنیل-2و3-دی هیدروکینازولین-4- (H) -اون فعالیت بیشتر و قابل مقایسه ای در حد داروهای استاندارد ضد باکتری آمیکاسین و ضد قارچ کتوکونازول از خود نشان داد.
نتیجه گیری
ترکیبات دی هیدروکینازولینونی سنتزی در این تحقیق، فعالیت ضد قارچی وضد باکتریایی مناسبی دارند. فعالیت بیشتر ضد قارچی و ضد باکتری مشتق 2-فنیل-2و3-دی هیدروکینازولین-4- (H) -اون را می توان به آبگریزی بیشتر حلقه فنیل بدون استخلاف در موقعیت 2-ترکیب در مقایسه با سایر مشتقات دارای گروه های آبدوست تر در این موقعیت مربوط دانست.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
77 -85
لینک کوتاه:
magiran.com/p1887540 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!