چابکی در زنجیره تامین رقابتی با در نظر گرفتن رفتار مشتریان استراتژیک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
امروزه توسعه فناوری و توجه به نوآوری باعث شده است ذائقه‏ی بازار به ویژه بازار مد و پوشاک دستخوش تغییرات مداوم شود. در چنین بازارهایی خرده فروشان و تولیدکننده‏گان چابکی و انعطاف‏پذیری را به عنوان یکی از راهبردها در زنجیره تامین خود مد نظر قرار داده‏اند. در این مقاله ابتدا یک مدل استکلبرگ دو-سطحی شامل خرده‏فروش و تولیدکننده که به صورت سنتی بر سر مقدار کالا و قیمت فروش آن باهم رقابت دارند ارائه شده است. سپس مدل دیگری با اضافه نمودن برخی از ویژگی‏های چابکی به مدل اول توسعه داده شده است. در این مدل علاوه بر در نظر گرفتن رقابت بین اعضای زنجیره تامین، تاثیر رفتار مشتریان بر تصمیمات اعضای زنجیره تامین نیز لحاظ شده است. هدف این مقاله ارائه راهکاری مناسب برای تعیین مقدار سفارش، مقدار تولید و قیمت با در نظر گرفتن شرایط رقابت، نیاز بازار و رفتار مشتریان برای حداکثر کردن سود تولیدکننده و خرده فروش و همچنین کاهش مقدار حراج می باشد. مدل استکلبرگ دو-سطحی ارائه شده ابتدا با رویکرد کاهن-تاکر تک -سطحی شده و کارایی مدل با یک مثال عددی بررسی و تحلیل شده است. نتایج مدل دوم نشان می دهد که خرده فروش و تولیدکننده با به کارگیری پاسخ دهی سریع و چابکی می توانند قیمت فروش را افزایش و مقدار حراج کالا در انتهای فصل فروش را کاهش دهند که در نهایت موجب افزایش سود هر دو عضو زنجیره تامین شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
33 تا 47
لینک کوتاه:
magiran.com/p1890193 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!