بررسی رگه های شخصیت در زنان مبتلا به سرطان های پیشرفته پستان و رحم و زنان بهبودیافته از سرطان های پستان و رحم: یک مطالعه کیفی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
سرطان پستان و رحم از شایع ترین انواع سرطان در میان زنان ایرانی هستند که آمار ابتلا و بهبودی بالایی دارد. به همین دلیل، پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفی رگه های شخصیتی در زنان مبتلا به سرطان های پستان و رحم پیشرفته و زنان بهبود یافته از سرطان های پستان و رحم انجام شده است.
روش
این پژوهش از نوع کیفی بوده که 18 نفر، به تفکیک 8 بیمار مبتلا به سرطان پستان و رحم پیشرفته، و 10 بانوی بهبود یافته از سرطان های پستان و رحم که از فروردین تا شهریور 1396 به مراکز درمانی شهر تهران مراجعه کرده بودند، به روش هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از روش ارزیابی شخصیت شدلر و وستن (SWAP) استفاده شد.
زمینه و هدف
سرطان پستان و رحم از شایع ترین انواع سرطان در میان زنان ایرانی هستند که آمار ابتلا و بهبودی بالایی دارد. به همین دلیل، پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفی رگه های شخصیتی در زنان مبتلا به سرطان های پستان و رحم پیشرفته و زنان بهبود یافته از سرطان های پستان و رحم انجام شده است.
روش کار
این پژوهش از نوع کیفی بوده که 18 نفر، به تفکیک 8 بیمار مبتلا به سرطان پستان و رحم پیشرفته، و 10 بانوی بهبود یافته از سرطان های پستان و رحم که از فروردین تا شهریور 1396 به مراکز درمانی شهر تهران مراجعه کرده بودند، به روش هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از روش ارزیابی شخصیت شدلر و وستن (SWAP) استفاده شد. جهت تحلیل داده ها، امتیاز کسب شده در نرم افزار SWAP جایگذاری شده و جداول و نمره های مورد نظر دریافت گردید.
یافته ها
یافته های پژوهش نشان داد که رگه های افسردگی با کارکرد بالا و گسستگی ذهن در هر دو گروه بالا بود. با این حال، افراد مبتلا به سرطان پیشرفته در مقیاس اختلال های شخصیت، تشخیص زیرآستانه ای شخصیت وابسته دریافت کردند و افراد بهبودیافته از سرطان از سلامت روان شناختی بالاتری برخوردار بودند.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج حاصله تفاوت ها و شباهت های معناداری میان دو گروه مبتلا به سرطان پیشرفته بهبودیافته از سرطان های پستان و رحم در متغیر شخصیت وجود دارد. بنابراین، کاربرد درمان های هیجان مدار، جهت تجربه هیجانی سالم و کاهش دفاع های ناکارآمد از جمله گسستگی ذهنی برای بیماران مبتلا به سرطان مناسب خواهد بود.
یافته ها
یافته های پژوهش نشان داد که رگه های افسردگی با کارکرد بالا و گسستگی ذهن در هر دو گروه بالا بود. با این حال، افراد مبتلا به سرطان پیشرفته در مقیاس اختلال های شخصیت، تشخیص زیرآستانه ای شخصیت وابسته دریافت کردند و افراد بهبودیافته از سرطان از سلامت روانشناختی بالاتری برخوردار بودند.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج حاصله تفاوت ها و شباهت های معناداری میان دو گروه مبتلا به سرطان پیشرفته بهبودیافته از سرطان های پستان و رحم در متغیر شخصیت وجود دارد. بنابراین، کاربرد درمان های هیجان مدار، جهت تجربه هیجانی سالم و کاهش دفاع های ناکارآمد از جمله گسستگی ذهنی برای بیماران مبتلا به سرطان مناسب خواهد بود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
52 -62
لینک کوتاه:
magiran.com/p1890319 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.