وایتال پالپ تراپی با دو سمان کلسیم سیلیکات مختلف: گزارش دو مورد

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
کمک به حفظ حیات پالپ برای ادامه تکامل ریشه یک هدف ارزشمند در دندان هایی با ریشه نابالغ است. صدمات تروماتیک و پوسیدگی 2 علت اصلی اکسپوز پالپ در دندان های نابالغ می باشد. این مقاله در مورد دو درمان وایتال پالپ تراپی یکی پسر 9 ساله با دندان سانترال تروما دیده و دیگری پسر 10 ساله با دندان پر مولر با اکسپوز پوسیدگی است که هر دو دندان در رادیوگرافی دارای آپکس باز بودند و بعد از برداشت پالپ ملتهب، پوشش پالپی با سمان های کلسیم سیلیکات (CEM, MTA) انجام شد و سپس دندان ها با مواد پر کردنی ترمیم شدند. در فالوآپ های دوره ای دندان ها فانکشنال بوده و ادامه تکامل ریشه و تشکیل اپکس قابل مشاهده بود. بنابراین با توجه به پتانسیل ترمیم پالپ در دندان های نابالغ، وایتال پالپ تراپی می تواند یک درمان قابل قبول باشد. با این حال مطالعات کلینیکی بیشتر با دوره های فالوآپ طولانی تر توصیه می شود.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
54 -58
لینک کوتاه:
magiran.com/p1894487 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.