ارائه مدل ارزیابی اعتباری استراتژی سازمان (ممیزی استراتزی) به منظور امتیازبندی آن

پیام:
چکیده:

هدف از انجام این پژوهش، دستیابی به مدلی جدید جهت اندازه گیری میزان موفقیت سازمان در فرآیند مدیریت استراتژیک خود می باشد. به عبارت دیگر مدل پیشنهادی تحقیق در پی امتیازدهی به عملکرد استراتژی سازمان (اعتبارسنجی استراتژی یا ممیزی استراتژی سازمان)می باشد. مساله پیش رو این است که تاکنون مدلی جامع و کامل که به عملکرد استراتژی سازمان امتیاز بدهد و فرآیند تدوین، اجرا و ارزیابی استراتژی را مورد ممیزی قرار دهد توسعه پیدا نکرده است. یک خلاء جدی در بحث ممیزی استراتژی رویت می شود. مدل های موجود برای ممیزی استراتژی سازمان دارای چند نقطه ضعف می باشند: اول اینکه این مدل ها کیفی هستند و نتیجه ممیزی را در قالب اعداد و ارقام ملموس گزارش نمی دهند. دوم اینکه این مدل ها جامع نیستند و هر یک فقط به بخشی از مفهوم استراتژی توجه دارند. به عنوان مثال یک مدل فقط استراتژی های منابع انسانی را ممیزی می کند، مدل دیگر بر روی ممیزی استراتژی فناوری اطلاعات تمرکز دارد و مدل دیگر بر روی منابع سازمان و خلق مزیت رقابتی متمرکز است. در پژوهش پیش رو به کمک مطالعات آرشیوی و کتابخانه ای، تحلیل محتوا و مصاحبه با افراد خبره(روش دلفی) به مدلی تجربی در خصوص ارزیابی اعتبار استراتژی پرداخته شده است و جهت بررسی اعتبار مدل، این مدل در یک شرکت تولیدی شیشه پیاده سازی شده است. یافته ها نشان داد مدل پیشنهادی می تواند معیارهای لازم را برای کمی سازی اعتبار استراتژی ها پیشنهاد دهد. این مدل نسبت به مدل های کنونی جامع تر بوده و تلاش شده است که ابعاد بیشتری را پوشش دهد. در این مدل به ممیزی مزیت رقابتی و تفکر استراتژیک نیز توجه شده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
127 -140
لینک کوتاه:
magiran.com/p1898012 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.