پیکر بندی زنجیره تامین خدمت با به کارگیری رویکرد عامل بنیان در صنعت بانکداری ایران

پیام:
چکیده:
هدف
به تازگی اهمیت بخش خدمات تحت تاثیر تحولات اقتصاد جهانی در سطح کشورهای توسعه یافته و حتی در اقتصادهای در حال توسعه به سرعت در حال افزایش است که در برخی منابع علمی از آن با عنوان «اقتصاد خدمت» یاد می شود. با این حال از نقطه نظر علمی، بررسی مفاهیم اصلی خرید و تامین، هنوز هم ریشه در زمینه تولید دارد. همچنین باوجود علاقه رو به رشد به موضوع خدمات و مدیریت زنجیره تامین خدمت، هنوز تعریف جامع و قابل قبولی از آن ارائه نشده است. لذا هدف این پژوهش، شناسایی زنجیره تامین خدمت بانکداری در ایران و شبیه سازی آن با به کارگیری رویکرد مدلسازی عامل بنیان می باشد. روش شناسی: در این مقاله مدلسازی عامل بنیان زنجیره تامین خدمت، در پنج بانک از بخش خصوصی صنعت بانکداری ایران با سهم از بازار 4/32 درصدی و طی سال های 1404-1396 در بستر نرم افزار Netlogo انجام شده است. آنچه که مدل انجام می دهد، پیگیری وضعیت پارامترهای مهم مرتبط با عامل های مشتری، بانک، بانک مرکزی، سایر بانک ها و شرکت های بانک ها طی سال های مذکور می باشد.
نتیجه گیری
نتایج پژوهش در دو بخش شامل شبیه سازی مهم ترین متغیرهای خروجی در پنج بانک بر مبنای داده های تفکیک شده و مقایسه نتایج طی دوره زمانی مذکور و نیز، با شبیه سازی اجرای دو سناریوی ویژه گزارش شده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -28
لینک کوتاه:
magiran.com/p1904881 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.