ظرفیت ادعیه اهل بیت در مبانی انسان‏شناختی علوم انسانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
امتیاز ادعیه نسبت به سایر سخنان اهل بیت (ع) را می‏توان در سه محور گستردگی مخاطبان، غنای محتوا و ظرفیت‏سازی در تفسیر قرآن کریم ملاحظه کرد.
هدف
در این پژوهش تلاش شد دلالتهای ادعیه اهل بیت (ع) در رابطه با تعریف انسان و کشف و تبیین مبانی انسان‏شناختی علوم انسانی استخراج و بررسی شود.
روش
این مقاله با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی اثبات می‏کند که دسته‏ای از مبانی انسان‏شناختی علوم انسانی را می‏توان از نفس صدور فعل دعا از انسان و اینکه نوع انسانی با مقوله‏ای به نام دعا با خدا ارتباط برقرار می‏کند، استنباط کرد. دسته‏ای دیگر از مبانی نیز با اتخاذ همین روش، از محتوا و مضامین ادعیه قابل استخراج‏اند. یافته‏ها و نتیجه‏گیری: با تحلیل مضامین و محتوای ادعیه، مهم‏ترین مبانی انسان‏شناختی علوم انسانی؛ یعنی مبنای تاله، مبنای مسئولیت، مبنای امانتداری انسان در برابر خدا، مبنای تربیت‏پذیری انسان و مبنای کثرت و اختلاف انسانها و حالات آنان، استخراج شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
447 -470
لینک کوتاه:
magiran.com/p1909366 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.