جایگاه شورا در حکومت اسلامی از دیدگاه «محمد رشیدرضا» و «سیدمحمود طالقانی»

پیام:
چکیده:
سیدمحمود طالقانی و محمد رشیدرضا، نظریه های سنتی در مورد حکومت اسلامی در جامعه ی امروزین را ناکارآمد تلقی کردند و به دنبال ارائه ی نظریه ای کارآمد مبتنی بر قرآن و آموزه های دینی برآمدند. آنان به نظر ایشان، آموزه های شورایی قرآن در عصر جدید مناسب ترین محتوا برای حکومت اسلامی است که می تواند در قالب نظام پارلمانی تحقق پیدا کرده و به بحران های جامعه ی اسلامی خاتمه دهد. نگاه رشیدرضا در ترسیم مجلس شورا، نخبه گرایانه است؛ در حالی که طالقانی بیش تر بر توده های مردم تکیه دارد. اهمیت این پژوهش ضمن کاوش حول زوایای مختلف شورا از دیدگاه این دو اندیشمند، به تطبیق آن با دموکراسی پرداخته و پیامد های سیاسی آن را بررسی نموده است. مساله ی پژوهش حاضر، چگونگی تبیین شورا در حکومت اسلامی از منظر دو اندیشمند مسلمان (یادشده) است. مقایسه این دو دیدگاه - در تفکرات شیعه و سنی - موجب روشن شدن نقاط اشتراک، اختلاف و مواضع مورد تاکید در این نظریات خواهد شد. این مقاله از روش استیوارت هیوز بهره جسته است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
23 -42
لینک کوتاه:
magiran.com/p1913362 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.