پیش بینی تله نقدینگی در شرکت ها با رویکرد کلینیک مالی

پیام:
چکیده:
گزارشگری مالی برای استفاده کنندگان دارای اهمیت ویژه ای است. مهم ترین هدف گزارشگری مالی ارائه اطلاعات برای پیش بینی جریان های نقدی و ارزیابی وضعیت مالی بیان شده است. یکی از ابزارهایی که برای تعین وضعیت مالی شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد تجزیه و تحلیل نسبت های مالی است. نسبت های مالی به منظور کمک به ارزیابی صورت های مالی طراحی شده اند. مدیریت بر نقدینگی شرکت ها از مهم ترین وظایف مدیران ارشد سازمان محسوب می شود و میزان و سرعت چرخش نقدینگی یک شرکت، آن را سود آور و رقابت پذیر می کند.
هدف اصلی این پژوهش تبیین مدل پیش بینی تله نقدینگی و بررسی رابطه تله نقدینگی با رویکرد کلینیک مالی در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 89 تا 93 می باشد. در این راستا چهار فرضیه تدوین و با استفاده از تحلیل همبستگی و رگرسیون چندگانه، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیات حاکی از آن است که، بین عدم بازدهی مناسب، ترکیب نامناسب دارایی های جاری، عدم پیگیری موثر وصول مطالباتو رفتار نامناسب هزینه – زمان با ایجادتله نقدینگی رابطه وجود دارد ولی معنادار نمی باشد.نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
233 -246
لینک کوتاه:
magiran.com/p1915442 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!