مقایسه تطبیقی برنامه آموزشی کارشناسی ارشد پرستاری در ایران، اردن و ترکیه

پیام:
چکیده:
مقدمه

درآموزش دانشگاهی منظور از آموزش، ایجاد تغییرات مناسب در دانش آموختگان است. در کلیه جوامع، اهداف آموزشی به همدیگر شباهت دارند، ولی برنامه ریزی ها با سنت ها و فرهنگ های هر یک از جوامع ارتباط پیدا می کند. مقایسه نظام های مختلف آموزشی باعث ارتقای محتوا و کیفیت برنامه آموزشی می گردد؛ لذا این مطالعه با هدف مقایسه برنامه آموزشی کارشناسی ارشد پرستاری در ایران، اردن و ترکیه انجام شده است.

روش کار

این مطالعه توصیفی-تطبیقی به روش Beredy (1964) در سال 1396 انجام شد. برای دست یابی به جزئیات کامل برنامه آموزشی و لیست واحدهای درسی به تفضیل، سایت وزارت بهداشت ایران، سایت چندین دانشکده پرستاری در ایران، اردن و ترکیه مورد استفاده قرار گرفت. برای دست یابی به بعضی اطلاعات مورد نیاز، جستجوی اینترنتی از متون فارسی و انگلیسی با استفاده از کلید واژه های کارشناسی ارشد پرستاری، آموزش پرستاری، کوریکولوم، کیفیت آموزش، ایران، اردن و ترکیه، در سال های 2007 تا 2017 انجام شد. اطلاعات موردنیاز جمع آوری شده و با استفاده از مدل چهار مرحله ای Beredy توصیف، تفسیر، هم جواری و مقایسه، تطبیق برنامه ها انجام شد. مقایسه در حیطه های زمان شروع آموزش دانشگاهی، رسالت دانشکده ها و هدف از آموزش فراگیران، شرایط ورود، تعداد واحدها، گرایش ها و نقش اعضای هیات علمی بود.

یافته ها

برنامه کارشناسی ارشد در هر سه کشور دارای رسالت، اهداف و وظایف شغلی مشخص می باشد. شرایط ورود در ایران و ترکیه شامل قبولی در آزمون ورودی و داشتن مدرک کارشناسی پرستاری می باشد و در ترکیه مصاحبه نیز صورت می گیرد. در اردن، داوطلبین باید شرایط، اولویت ها، ظرفیت پذیرش و برنامه ها را در سایت دانشکده کنترل نموده و در صورت فراهم بودن شرایط، در این مقطع تحصیل نمایند. درترکیه امکان گذراندن دوره بصورت پاره وقت و در شیفت عصر نیز فراهم می باشد.

نتیجه گیری

با توجه به نتایج مطالعه حاضر، پیشنهاد می شود جهت بهبود کیفیت آموزشی دوره در ایران، توجه به سوابق بالینی، انجام مصاحبه قبل از ورود به دوره، برگزاری دوره های پاره وقت و اضافه نمودن بعضی از گرایش ها با توجه به نیازهای جامعه، لحاظ شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
39 -47
لینک کوتاه:
magiran.com/p1918885 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.