گویه های دانشجویی مرتبط با خدمات آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر اساس مدل سرواکال

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف
امروزه کیفیت را بر پایه خواسته دریافت کننده خدمت تعریف می کنند. دانشجویان از صاحبان عمده فرآیند آموزش عالی هستند. این پژوهش به بررسی گویه های مرتبط در کیفیت خدمات آموزشی از منظر دانشجویان می پردازد.
روش ها
این مطالعه مقطعی در سال تحصیلی 1394-1395 در شش دانشکده تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. 507 نفر از دانشجویان مقاطع دکترای عمومی و کارشناسی با روش نمونه گیری تصادفی-چندمرحله ای وارد مطالعه شدند. پرسشنامه استاندارد سرواکال (SERVQUAL) که دارای 27 جفت گویه برای بررسی کیفیت خدمات آموزش است، تکمیل شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 24 انجام شد.
یافته ها
60 درصد شرکت گنندگان خانم (303 نفر) و 60 درصد نیز در دوره آموزش تئوری پایه اولیه بودند. در تمامی گویه ها در تمامی دانشکده ها شکاف منفی وجود داشت. در تمامی دانشکده ها "ظاهر آراسته و حرفه ای اساتید و کارکنان" دارای کمترین شکاف بود (از 6/0- تا 1/0-). بیشترین شکاف در دانشکده های پزشکی (1/0±7/1-) و بهداشت (2/0 ± 8/1-) مربوطه به گویه "آماده نمودن دانشجویان برای شغل آینده با ارائه آموزش های لازم نظری و عملی مناسب"، در دانشکده دندانپزشکی (1/0 ± 0/2-) "انعطاف پذیری اساتید در مواجهه با شرایط خاص" و در دانشکده های داروسازی (1/0 ± 5/1-) و پرستاری (1/0 ± 2/1-) "فضا و امکانات فیزیکی"، در دانشکده پیراپزشکی (1/0 ± 5/1-) "امکان اعمال نظر دانشجو جهت ارائه نظر در برنامه های آموزشی" و "مناسب بودن زمان برگزاری کلاس ها" بود.
نتیجه گیری
گویه های دارای بیشترین شکاف در دانشکده های مختلف متفاوت است. تمرکز در گویه هایی که دارای شکاف منفی بیشتری در کیفیت خدمات هستند، اکیدا توصیه می شود.
کلیدواژگان:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
85 -98
لینک کوتاه:
magiran.com/p1920939 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.