واکاوی تاثیر مالیات های مستقیم بر تغییرات تولید در محیط های تورمی گوناگون

پیام:
چکیده:
با توجه به اینکه بالاترین سهم از درآمد مالیاتی مربوط به مالیات های مستقیم است، تاثیر آن بر تولید می تواند یکی از دغدغه های اصلی سیاستگذاران کشور باشد. ولی لحاظ عوامل محیطی در سیاستگذاری و ضرورت توجه به آن در تصمیم گیری های دولتی، بسیار حائز اهمیت است. بدین منظور هدف کلی این تحقیق، بررسی تاثیر مالیات های مستقیم بر تولید در یکی از مهمترین اجزاء محیطی- اقتصادی یعنی محیط های تورمی گوناگون می باشد. بنابراین، در این تحقیق ابتدا با استفاده از روش مارکوف- سوئیچینگ به تعیین محیط های متفاوت تورمی پرداخته شد. در مرحله بعد با استفاده از متغیرهای تقاطعی دامی، اثر محیط های تورمی در مدل لحاظ گردید و وجود رابطه تعادلی بلندمدت تایید گردید. نتایج تخمین نشان می دهد در محیط های تورمی بالا افزایش مالیات های مستقیم تاثیر منفی و معناداری بر تولید دارد، به طوریکه افزایش یک درصدی مالیات سبب کاهش 0. 448 درصدی تولید خواهد شد و در صورت مدیریت صحیح و ورود به محیط تورمی پایین (رژیم 3) اثرگذاری افزایش مالیات بر تولید مثبت بوده و به 0. 045 خواهد رسید.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
93 -105
لینک کوتاه:
magiran.com/p1921435 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.