بکارگیری مفهوم تئوری مجموعه ی راف در روش های تصمیم گیری چند شاخصه برای ارزیابی و انتخاب مناسبترین استراتژی نگهداری و تعمیرات

نویسنده:
پیام:
چکیده:

هدف از این پژوهش ارزیابی استراتژی های مختلف نگهداری و تعمیرات برای ماشین آلات سازمان می باشد. تلاش شده است تا مناسبترین استراتژی نگهداری و تعمیرات برای ماشین آلات و تجهیزات به گونه ای انتخاب شود که سطح قابلیت اطمینان تجهیزات و ماشین آلات را بدون افزایش در سرمایه گذاری، افزایش دهد. از آنجایی که انتخاب مناسبترین استراتژی نگهداری و تعمیرات یک مساله تصمیم گیری چند معیاره است، بنابراین تصمیم گیرندگان درارزیابی گزینه ها و معیارهای پژوهش از ترجیحاتی استفاده می کنند که غیرقطعی است. از این رو در این پژوهش از مفهوم تئوری مجموعه راف که در چنین شرایطی کارآمد می باشد استفاده میشود. در واقع در این پژوهش ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی به ارزیابی معیارها و عوامل پژوهش پرداخته می شود و سپس از مفهوم تئوری راف برای تبدیل ترجیحات خبرگان به اعداد فاصله ای و از روش های فرایند تحلیل سلسله مراتبی راف و تاپسیس راف
برای ارزیابی و رتبه بندی گزینه ها استفاده می شود. قابل ذکر است که در این مقاله، روش تاپسیس با داده های راف توسعه داده شده است. در پایان نیز به منظور نشان دادن قابلیت کاربردی بودن روش مطرح شده، آن را در یک مورد مطالعاتی استفاده نمودهایم. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که بکارگیری مفهوم تئوری راف به همراه روش های تصمیم گیری چند شاخصه می تواند به مدیران سازمان ها در امر تصمیم گیری در شرایط عدم وجود اطلاعات دقیق کمک نماید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
65 -89
لینک کوتاه:
magiran.com/p1921584 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.