تاثیر عملکرد های آموزشی در روند اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان پرستاری: یک مطالعه مروری

پیام:
چکیده:
مقدمه

اجتماعی شدن حرفه ای به عنوان فرایندی ضروری از مهارت یادگیری، نگرش و رفتار لازم برای تحقق نقش های حرفه ای است. پیامد های اجتماعی شدن حرفه ای بسیار متغیر، گسترده و متاثر از عوامل مختلف فردی، موقعیتی و سازمانی است. هدف این مطالعه، مروری برنقش عملکرد های آموزشی در روند اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان پرستاری است.

روش ها

در این مطالعه مروری (Narrative) ، جستجوی مقالات در منابع الکترونیک و پایگاه های اطلاعاتی, CINAHL, Scopus, Google Scholar, Science Direct, Elsevier, SID, Magiran در محدوده زمانی سال های 2017-2002 و همچنین منابع کتابخانه ای انجام شد. کلید واژه های مورد استفاده شامل اجتماعی شدن، حرفه ای، فعالیت آموزشی و دانشجویان پرستاری بود. در جستجوی اولیه 106 مقاله یافت شد و در نهایت 10 مقاله وارد مطالعه گردید.

نتایج

مطالعات انجام شده نشان می دهد که اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان پرستاری در نظام آموزشی، تحت تاثیر عوامل متعددی است که از میان آن ها، در نظر داشتن نقش راهبران پرورشی (mentors) ، همتایان (peers) و الگوهای نقش (role models) موثر، بسیار حائز اهمیت است. همچنین تجارب شخصی و نقش مربیان بالینی در تسهیل توسعه یادگیری و اجتماعی شدن دانشجویان، مورد توجه است.

نتیجه گیری

در راستای تسهیل و ارتقای اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان پرستاری، بهبود و سامان دهی نظام آموزشی و اهمیت بر گزینش مربیان بالینی موثر و علاقه مند، همچنین استفاده از راهبران پرورشی، همتایان و الگوهای نقش موثر از راه کارهای پیشنهادی در این زمینه است.

نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
فارسی
صفحات:
405 -417
لینک کوتاه:
magiran.com/p1923678 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.