اثر آموزش چند رسانه ای بر بهبود مهارت شنیداری دانش آموزان دبیرستانی ایرانی

پیام:
چکیده:
در این مطالعه سعی شده است تا تاثیر احتمالی آموزش چند رسانه ای در افزایش مهارت شنیداری دانش آموزان دبیرستانی در دبیرستان مهراول شهر کرج بررسی شود. هدف بعدی شناسایی این است که آیا رابطه معنی داری بین نگرش دانش آموزان نسبت به استفاده از آموزش چند رسانه ای و آموزش مهارت های شنیداری وجود دارد یا خیر. شرکت کنندگان در این مطالعه 60 دانش آموز دختر دبیرستانی در ترم دوم سال تحصیلی 2016 بودند. همگن بودن شرکت کنندگان با استفاده از آزمون تعیین سطح آکسفورد (OPT، 2001) تضمین شد. مطالب آموزشی شامل کتاب های درسی دانش آموزان و آموزش چند رسانه ای در راستای کمک به مهارت شنیداری است. سه نوع ابزار که مورد استفاده قرار گرفتند عبارتند از: پیش آزمون درک مهارت شنیداری ، پس آزمون و یک پرسشنامه چندرسانه ای در راستای کمک به مهارت شنیداری. برای تعیین اینکه آیا اختلاف درون گروهی و بین گروه ها معنی دار بوده یا خیر، از آزمون های t مستقل و ضرایب رگرسیون استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که آموزش چند رسانه ای به طور قابل توجهی مهارت شنیداری یادگیرندگان زبان انگلیسی را بهبود می بخشد. همچنین مشخص شد که نگرش نسبت به استفاده از آموزش چند رسانه ای تاثیر قابل توجهی در توضیح تغییرات در مهارت شنیداری یادگیرندگان دارد. بر اساس یافته های این مطالعه، توصیه می شود که آموزش چندرسانه ای به عنوان بخشی از دوره آموزشی مهارت شنیداری در دستورالعمل آموزش زبان انگلیسی ادغام شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
59 -71
لینک کوتاه:
magiran.com/p1924563 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.