تنوع ریزماهواره ای ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) در سواحل استان گلستان

پیام:
چکیده:
کپور معمولی (Cyprinus carpio) یکی از مهم ترین گونه های ماهیان استخوانی بومی با ارزش اقتصادی بالا می باشد. بازسازی ذخایر این ماهی از طریق تکثیر مصنوعی و رهاسازی بچه ماهیان انجام می گیرد که این امر می تواند موجب تغییراتی در تنوع ژنتیکی این گونه با ارزش گردد. هدف از این مطالعه بررسی تنوع و تمایز ژنتیکی ماهی کپورمعمولی در رودخانه قره سو، خلیج گرگان و هم چنین تالاب گمیشان بوده که جهت انجام کار از تعداد 90 ماهی نمونه برداری و DNA آن ها با استفاده از کیت های مخصوص (Gene All Tissue and Tissue plus sv mini) طبق دستورالعمل شرکت سازنده استخراج گردید. جهت PCR از پنج جفت جایگاه ریزماهواره MFW20, MFW2, MFW17, MFW7, MFW16) استفاده شد که تمامی آن ها چندشکلی نشان دادند. تعداد آلل ها ، هتروزایگوسیتی مورد انتظار و مشاهده شده به ترتیب در محدوده 17-7، 0/78-0/14 و 0/90-0/76 به دست آمد. متوسط Fst به عنوان شاخصی از تمایز ژنتیکی، 0/05 به دست آمد. در بررسی تعادل هاردی - واینبرگ از 15 آزمون مورد بررسی 14 نمونه انحراف معنی داری از تعادل را نشان دادند. نتایج حاصل از ترسیم دندروگرام نیز نشان داد که نمونه های مورد بررسی احتمالا متعلق به یک جمعیت می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
253 -258
لینک کوتاه:
magiran.com/p1931754 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.