بررسی تلفات پستاندارن درشت جثه در ایران طی سال های 1392 تا 1395

پیام:
چکیده:
با بررسی مستندات موجود در ادارات کل محیط زیست استان ها، خبرگزاری ها، سایت های خبری تخصصی و مجلات، تلفات مستند بین مهروموم های 1395-1392 مربوط به گونه های گوشت خوار مانند خرس قهوه ای و پلنگ و جفت سمانی مانند کل و بز، قوچ و میش، مرال، شوکا، آهو، جبیر و گوزن زرد جمع آوری شد و آمارهای موردنظر دسته بندی و تجزیه وتحلیل شد. در طی این مهروموم ها، تعداد 94 عدد پلنگ در کشور به طرق مختلف از بین رفته است. همچنین طی مهروموم های موردنظر، تعداد 51 عدد خرس قهوه ای در کشور تلف شده اند و استان مازندران، بیشترین تلفات پلنگ و خرس را در کشور به خود اختصاص داده است. عامل اصلی تلفات پلنگ (17/86%) و خرس (5/74%)، شکار غیرمجاز توسط انسان بوده است و البته تعداد خیلی زیادی از خرس ها (4/25%) در تصادف با خودرو کشته شده اند. همچنین طی این مهروموم ها، تعداد 474 راس کل و بز و 472 عدد قوچ و میش به صورت غیرقانونی شکار شده است. به غیراز شکار، تعداد زیادی کل و بز و تعداد کمتری قوچ و میش به دلیل بیماری طاعون نشخوارکنندگان از بین رفته است. به جز در مورد پلنگ، بقیه تخلفات اکثرا در مناطق آزاد صورت گرفته است. درنهایت، با جمع بندی کلی آمارها، در طی مهروموم های موردنظر، درمجموع 1091 مورد تخلف در رابطه با گونه های موردبحث در کل کشور ثبت شده که بیشترین تخلفات، به ترتیب متعلق به استان های تهران، خراسان رضوی و اصفهان بود و اکثر آن ها در سال 1394 (388 مورد تخلف) صورت گرفته است.
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -54
لینک کوتاه:
magiran.com/p1949499 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.