مدل سازی دوبعدی مرزهای تیز (شارپ باندری) داده های مگنتوتلوریک به منظور تشخیص ساختارهای هیدروکربوری منطقه گچساران

پیام:
چکیده:
روش مگنتوتلوریک (MT) یک روش الکترومغناطیسی با چشمه طبیعی می باشد که_در اکتشاف ساختارهای زیرسطحی عمیق، مثل اکتشاف ساختارهای حاوی مواد هیدروکربوری استفاده می شود. در این مطالعه داده های مگنتوتلوریک یکی از پروفیل-های (خط برداشت 8807) منطقه گچساران، جهت تشخیص ساختارهای زیرسطحی منطقه بررسی شد. پس از پردازش داده ها و انجام تصحیح جابه جایی ایستا به کمک داده های TEM، دو الگوریتم مدل سازی وارون دوبعدی گرادیان مزدوج غیرخطی (هموار) و مرزهای تیز روی این داده ها صورت گرفت. نتایج مدل سازی دوبعدی مرزهای تیز داده های این پروفیل، سازندهای آغاجاری، میشان و گچساران و مرز فوقانی سازند آسماری را به خوبی نشان می دهد. همچنین گسل بزرگ پیشانی کوهستان در بخش انتهایی این پروفیل و گسل های کوچک عمقی و رورانده در سازند ضخیم گچساران به همراه ساختار تاقدیس سراب و جعفرآباد نیز در ارتفاع 1500 متری از سطح دریا شناسایی شدند. مقایسه نتایج مدل سازی وارون با اطلاعات حفاری های موجود در طول پروفیل نشان می دهد که مدل سازی داده های مگنتوتلوریک با روش مرزهای تیز توانسته سازندهای اصلی زیرسطحی، گسل های اصلی و فرعی و همچنین گسل رورانده موجود در سازند گچساران را به خوبی مدل نماید. از این رو این شیوه وارون سازی در مقایسه با روش وارون سازی هموار، نتایج مناسب تری را برای شناسایی و عمق قرارگیری ساختارهای زیرسطحی مرتبط با منابع هیدروکربوری فراهم می سازد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -12
لینک کوتاه:
magiran.com/p1953730 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!