معرفی یک پروتکل کشت بافت برای گیاه لاله واژگون (Fritillaria raddeana) با استفاده از ریزنمونه های بذر و سوخ

پیام:
چکیده:
لاله واژگون گرگانی (Fritillaria raddeana Regel.) از گیاهان پیازی خانواده سوسن و یکی از زیباترین گیاهان دنیا است. این گونه بومی ایران، ترکمنستان، به طور معدود پاکستان و افغانستان می باشد. دارای ارزش زینتی- دارویی و تحمل نسبی به خشکی و مناطق سنگلاخی و شیب دار می باشد. به منظور معرفی و اهلی سازی این گیاه بومی، خودرو و در معرض خطر انقراض، نخستین قدم، بررسی روش های مختلف تکثیر از جمله ریزازدیادی آن است. این پژوهش یک سیستم کارآمد برای باززایی غیرمستقیم از کشت بذر و سوخ، در محیط درون شیشه ای ارائه می دهد. اندام های گیاه پس از برداشت از گیاه یا استخراج سوخ از خاک در طبیعت، ضدعفونی شده و به عنوان ریزنمونه استفاده شدند و تاثیر غلظت های مختلف سایتوکینین (کاینتین، تیدیازورون، بنزیل آدنین) و اکسین (ایندول استیک اسید، ایندول بوتیریک اسید، نفتالین استیک اسید) بر پینه زایی و باززایی مورد ارزیابی قرار گرفت. تلفات کمتر، آلودگی بسیار پایین و درصد پینه زایی بالاتر از مزایای ریزنمونه بذر و وزن پینه بیشتر و درصد باززایی بالاتر در بازه زمانی یکسان، از امتیازات ریزنمونه فلس سوخ تشخیص داده شد. همچنین اکثر این ریزنمونه ها در محیط کشت موراشیگ و اسکوگ دارای 5/0 میلی گرم در لیتر ایندول بوتیریک-اسید همراه با 2 میلی گرم در لیتر تیدیازورون در مسیر باز زایی قرار گرفتند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
891 -901
لینک کوتاه:
magiran.com/p1954597 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!