تحلیلی از آثار اطلاعات نامتقارن در بازار پول بر سرمایه گذاری، اشتغال و تولید در اقتصاد ایران

پیام:
چکیده:

امروزه بانک‌ها بعنوان یکی از اجزای اصلی نظام مالی یک کشور محسوب می‌شوند و مکمل فعالیت در بخش حقیقی می‌باشند و نارسایی در فعالیت بخش بانکی بر عملکرد بخش حقیقی تاثیر منفی خواهد گذاشت. بنابراین بررسی رفتار بانک‌ها و عوامل موثر بر رفتار آنها اهمیت بالایی پیدا کرده است. یکی از مسائلی که رفتار بانک‌ها را متاثر می‌کند تقارن اطلاعات می‌باشد. بنابراین هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر اطلاعات نامتقارن در بازارهای پول بر سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال است. از این روی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) متناسب با ساختار اقتصاد ایران تصریح شد. مدل مورد نظر دارای هشت بخش خانوارها، بنگاه‌ها، بانک‌ها، بانک مرکزی ، نفت، دولت، صادرات و واردات و سایر کشورهای دنیا می‌باشد و چسبندگی قیمت‌ها، دستمزده‌ها و چسبندگی قیمت‌های کالاهای وارداتی و صادراتی درآن دیده شده است و با استفاده از روش بیزین و داده‌های ایران (1395-1353)پارامترهای مجموعه معادلات برآورد و اثر افزایش تقارن اطلاعات بررسی شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که افزایش عدم تقارن اطلاعات و کاهش صداقت در جامعه، از کانال کاهش منابع در اختیار بانک و همچنین افزایش هزینه بانک‌ها؛ باعث افزایش سود تسهیلات می‌شود. افزایش سود تسهیلات بانکی باعث کاهش سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال می‌شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
191 -217
لینک کوتاه:
magiran.com/p1959718 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!