کاربرد رمان های دا نیل پناک در آموزش زبان فرانسه

پیام:
چکیده:
دانیل پناک یکی از نویسنگانی است که حرفه معلمی را ترک کرده تا خود را به طور کامل وقف نویسندگی و ادبیات کند. مهم ترین ویژگی رمان های وی بازتاب تفکرات آموزشی و پرورشی در آنهاست وتلاش او برای نمایش رفتارها، حالات، دغدغه ها و مسائل و مشکلات آموزشی و فرایند های ایجاد انگیزه برای دانشجویان و دانش آموزان است.
در این مقاله بر آنیم تا مفاهیم آموزشی موجود در دو رمان این نویسنده، همچون یک داستان و من و کامورا استخراج کنیم و آن ها را مبتنی بر نظریه های الگوسازی نمایش مورد بررسی قرار دهیم. یکی از این الگوها مبنای مطالعه میدانی این پژوهش است. دغدغه این مطالعه میدانی بررسی پیشنهادهای آموزشی پناک برای توانش های زبانی فهم نوشتاری و تولید نوشتاری نزد زبان آموزان ایرانی دارای سطح B2 است. هدف این مقاله باررسی این نکته است که تا چه حدی مفاهیم آموزشی مطرح شده توسط یک رمان نویس در متنی که برای آموزش تدوین نشده است، می تواند الهام بخش معلمان برای مدیریت بهتر کلاس، شناخت بهتر نیاز زبان آموزان، آماده سازی محتوای آموزشی و در نهایت ایجاد فضای همدلی میان خود و زبان آموزان باشد. تحلیل داده های مطالعه میدانی نشان می دهد که پیشنهادات آموزشی پناک منطبق بر بافت آموزش زبان فرانسه در ایران است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فرانسوی
صفحات:
81 -102
لینک کوتاه:
magiran.com/p1962135 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!