برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار گازهای گلخانه ای در مزارع زعفران (مطالعه موردی شهرستان تربت حیدریه)

پیام:
چکیده:
تولید زعفران به عنوان یکی از گران قیمت ترین محصول کشاورزی و دارویی جهان، دارای مزیت نسبی بالایی می باشد. با توجه به اهمیت تولید این محصول در ایران به عنوان یک کالای مهم صادراتی غیرنفتی و راهبردی، برآورد هزینه های غیرمستقیم زیست محیطی مربوط به انتشار گازهای آلاینده آن ضروری است. هدف از این مطالعه محاسبه برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار گازهای گلخانه ای در مزارع زعفران در شهرستان تربت حیدریه بود. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها (همچون کودهای شیمایی، آبیاری، نیروی کار، کود حیوانی و سوخت فسیلی) از پرسشنامه و مصاحبه حضوری در سال زراعی 1397-1396 استفاده شد. برای بررسی رابطه بین ستانده خوب و بد از تابع فاصله که به صورت فرم ترانسلوگ که پارامتریک می باشد استفاده گردید. نتایج نشان داد که مقدار پتانسیل گرمایش جهانی (GWP) 24/369 کیلوگرم معادل  به ازای یک کیلو گرم کلاله زعفران محاسبه شد. هزینه زیست محیطی گازهای گلخانه ای متان، اکسید نیتروژن و دی اکسید کربن در یک هکتار با توجه به یک دوره هفت ساله به ترتیب 700/888/77، 820/742/212 و 200/289/76 ریال برآورد شد. درمجموع تولید زعفران هزینه ای معادل 720/920/366 میلیون ریال بابت انتشار گازهای گلخانه ای در یک دوره هفت ساله خسارت به محیط زیست وارد می کند. این میزان برای یک سال زراعی برای یک هکتار معادل با 240/417/52 میلیون ریال است. حدود 21% از درآمد به دست آمده در هکتار است. در پایان پیشنهاد می گردد برای کاهش اثرات زیست محیطی نظام تولید زعفران سیاست های مالیات بر کاهش مصرف کودهای شیمایی و نظام های خاک ورزی کاهش یافته موردبررسی و تحلیل قرار گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
245 -258
لینک کوتاه:
magiran.com/p1970811 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.