اصالت سنجی مسکوکات نقره منسوب به عصر هخامنشی بر مبنای مطالعات فلزکاری کهن (آرکئومتالورژی)

پیام:
چکیده:
آن چه امروزه به عنوان یک وجه مخرب در تاریخ هنر و فرهنگ کشور محسوب می شود، جعل آثار باستانی به معنای معاصر آن است که سابقه ای حدود 150-100 سال دارد. این آثار با توقیف از سارقان و جاعلان وارد موزه ها شده اند که تا زمانی که به عنوان اثر جعلی شناسایی نشوند، اثر اصل محسوب می شوند که از این رو، شناسایی دقیق و تشخیص اصل از غیراصل این آثار با استفاده از مطالعات علمی و آزمایشگاهی و قبل از ورود به موزه ها، اهمیت بسیار دارد. در این پژوهش، تعداد 10 سکه ی نقره ی منسوب به دوره ی هخامنشی، از یک مجموعه ی 57 عددی که در موزه ی پارس شیراز نگهداری می شوند و از سارقان آثار فرهنگی در مرودشت فارس ضبط شده اند، انتخاب و جهت تعیین اصالت سنجی مورد بررسی آزمایشگاهی قرار گرفته اند. هدف از اجرای تحقیق، پاسخ به این دو پرسش عمده بود: 1- نمونه ی سکه های نقره ی مورد مطالعه بر مبنای فناوری و ریزساختارشناسی با مسکوکات نقره ی عصر هخامنشی مطابقت دارند؟ 2- چگونه می توان از میزان تشابه ساختاری سکه ها به اصالت آن ها پی برد؟ جهت پاسخ به این پرسش ها و پس از انجام مطالعات کتابخانه ای، ابتدا سکه های مورد مطالعه توسط دستگاه PIXE مورد آنالیز عنصری قرار گرفته و میزان عناصر موجود در آن ها اندازه گیری گردید؛ سپس، نتایج به دست آمده با نتایج مطالعه ی صورت گرفته بر روی 57 سکه ی اصل هخامنشی متعلق به موزه ی ملی ایران باستان، به عنوان نمونه های شاهد، مقایسه شدند. نتایج این مقایسه نشان داد که عناصر فلزی، مانند: نقره، سرب، طلا و مس و نحوه ی پراکنش آن ها در نمونه های مورد مطالعه و در سکه های اصل هخامنشی، مقادیر مشابهی دارند که این موضوع می تواند اصالت نمونه ها را تایید نماید. درنهایت، مطالعات تطبیقی نقوش و وزن نمونه ها، شباهت آن ها را با سکه های اصل نقره ی هخامنشی تایید کرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
115 -128
لینک کوتاه:
magiran.com/p1984171 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!