ساختار و ارزش های هنری حس آمیزی در قصاید خاقانی شروانی

نویسنده:
چکیده:
حس آمیزی یکی از روش های خلق تصاویر شاعرانه و مضمون های تازه نزد شاعران نوجو است. خاقانی نیز در راستای همین نوجویی و تلاش برای مضمون آفرینی به کاربرد حس آمیزی علاقه نشان داده است. توجه آگاهانه شاعر به جنبه های زبانی و معنایی سخن و استفاده از این ظرفیت ها در جهت خلاقیت هنری موجب بهره گیری وی از آرایه ها و صنایعی شده است که در کار شاعران هم دوره اش کم تر مورد توجه بوده است. حس آمیزی در شعر خاقانی به گونه ای است که می توان او را در این زمینه الگوی شاعران دوره های بعد دانست. بررسی نمونه های ارزشمند حس آمیزی، ساختار محکم و متنوع و ابعاد تصویری و معنایی آن در قصاید خاقانی نشان می دهد حس آمیزی پس از دوره سامانی کنار گذاشته نشده و یک باره در سبک هندی به اوج اهمیت خود نرسیده است بلکه با وجود شاعرانی چون خاقانی در حال طی نمودن مسیر کمال و اوج تدریجی خود بوده است و افزون بر مواردی که پژوهش گران نشان داده اند، خاقانی در کاربرد حس آمیزی نیز الگوی شاعران مضمون ساز و نوآور دوره های بعد بوده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
53 -76
لینک کوتاه:
magiran.com/p1984822 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.