مقایسه سه روش تجویز سم عقرب (تزریقی، اسپری و خوراکی) در برابر آفت ساقه خوار نیشکر ((.Sesamia nonagrioides (Lef)

پیام:
چکیده:
کرم ساقه خوار نیشکر ((S. nonagrioides (Lef.i) در خوزستان یکی از مهم ترین آفات نیشکر محسوب می شود. در این مطالعه اثر سمیت زهر عقرب Hottentotta saulcyi در برابر آفت ساقه خوار نیشکر ((S. nonagrioides (Lef.i) به سه روش تزریقی، اسپری و خوراکی بررسی شد. برای این منظور، سم عقرب جمع آوری شد و پس از اندازه گیری میزان پروتئین آن، دوز های مختلف زهر تهیه گردید. دوز های مختلف زهر (15/0، 35/0، 50/0، 75/0 و 1 میکروگرم) به 5 گروه آزمایشی با 15 لارو در هر گروه تزریق گردید و درصد مرگ و میر در طول آزمایش بصورت روزانه ثبت شد. در نهایت LD50, LD100 و واحد سمیت (TU) با استفاده از روش تحلیل آماری پروبیت (Probit Analysis) محاسبه گردید. بر اساس نتایج حاصل از تزریق، S.nonagrioides تحت تاثیر زهر عقرب قرار گرفت. مقادیر LD50 ،LD100 و واحد سمیت (TU) برای لاروهای ساقه خوار نیشکر پس از گذشت 24 ساعت از تزریق زهر به ترتیب 96/0، 23/2 میکرو گرم بر میلی گرم و 17/104 به دست آمد. تزریق سم بلافاصله باعث فلج حرکتی و به دنبال آن مرگ تمام لاروهای تیمار شده با دوز بالای سم (75/0 و 1 میکروگرم) پس از 48 ساعت شد. در حالی که نتایج اثر تجویز پوستی و خوراکی غلظت های مختلف سم عقرب بر میزان مرگ و میر لاروها معنی دار نبود. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشانگر کشندگی زهر عقرب در روش تزریقی بوده در حالی که لاروها نسبت به تجویز اسپری و خوراکی زهر عقرب مقاومت نشان دادند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
66 -74
لینک کوتاه:
magiran.com/p1993257 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!