انتخاب تامین کنندگان پایدار در زنجیره تامین پوشاک با استفاده از روش بهترین- بدترین (BWM)

پیام:
چکیده:
از آنجا که سلامتی انسان درگرو برخورداری از محیط زیست و محیط اجتماعی سالم و به دور از مخاطرات است، مفهومی به عنوان پایداری برای تمرکز بر بهبود موضوعات زیست محیطی و اجتماعی (منابع طبیعی، آب و انرژی، ایجاد زیرساخت های کاهش آلایندگی ها، حذف ناهنجاری های اجتماعی نظیر فقر، معلولیت ها، حقوق کودکان، زنان و اقلیت ها) هم زمان با نگاه های اقتصادی، به عنوان بحثی بسیار تاثیرگذار در آینده بشریت، توسط محققان مطرح گردید. زنجیره های تامین با ایجاد رفتار مسئولانه در تمام مراحل و اعضای زنجیره، می توانند به عنوان بستری مناسب برای توسعه پایداری مورد استفاده قرار گیرند و با توجه به نقش انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین، در این تحقیق با به کارگیری روش های پژوهش توصیفی- پیمایشی، با مطالعه ادبیات موضوع، دریافت نظر خبرگان و با به کارگیری روش بهترین- بدترین، یک سیستم برای انتخاب تامین کننده پایدار برتر با درک ماهیت محصول و پیش بینی وضعیت آلایندگی زیست محیطی، دغدغه ها و مخاطرات اجتماعی فعالیت ها از حلقه های زنجیره تامین پوشاک پیشنهاد شده است. مدل ارائه شده براساس دغدغه های ابعاد پایداری، رویه خاص و متناسب برای انتخاب تامین کننده در هر بخش زنجیره تامین پوشاک را ارائه می کند تا با توسعه پایداری حاصل از انتخاب برترین تامین کننده، بتوان مفهوم پایداری را در کل زنجیره تامین پوشاک گسترش داد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
47 -61
لینک کوتاه:
magiran.com/p1996511 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!