بررسی تاثیر سولفات روی بر اسهال حاد در کودکان به تفکیک سطح اقتصادی- اجتماعی والدین در شهر اصفهان

پیام:
چکیده:
مقدمه
اسهال، از جمله شایع ترین عوامل مرگ و میر به دنبال دهیدراتاسیون در کودکان می باشد. همچنین، رابطه ی مستقیمی بین کاهش سطح روی و اسهال وجود دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سولفات روی بر اسهال حاد در کودکان به تفکیک سطح اقتصادی- اجتماعی والدین در شهر اصفهان بود.
روش ها
در این مطالعه ی کارآزمایی بالینی، 82 کودک با علایم اسهال حاد که به کلینیک های وابسته به مراکز دانشگاهی- آموزشی شهر اصفهان مراجعه کرده بودند، با توجه به معیارهای ورود و به تفکیک سطح اقتصادی- اجتماعی والدین (پایین یا بالا)، در تحقیق شرکت داده شدند. نمونه های گروه مداخله (38 مورد) تحت درمان با سولفات روی متناسب با سن قرار گرفتند و گروه دارونما به همان شکل دارونما دریافت نمود. در نهایت، داده ها بین دو گروه مقایسه گردید.
یافته ها
میانگین مدت زمان بهبودی در گروه مداخله به صورت معنی داری کمتر از گروه دارونما بود که این وضعیت در همه ی بیماران (در هر دو وضعیت اقتصادی بالا و پایین) مشاهده شد (050/0 > P). همچنین، در پیگیری 5 و 14 روزه، میزان بروز اسهال، مراجعه ی سرپایی و بستری شدن در گروه مداخله به طور معنی داری کمتر از گروه دارونما بود (050/0 > P). در پیگیری 1 و 3 ماهه، میزان بروز اسهال مجدد و بستری شدن به علت آن در گروه مداخله، کاهش معنی داری را نسبت به گروه دارونما نشان داد (050/0 > P).
نتیجه گیری
استفاده از سولفات روی در بیماران با سطوح اقتصادی- اجتماعی مختلف به عنوان یک داروی مکمل، بسیار موثر، ایمن و بدون عوارض جانبی جهت کاهش بروز، شدت، دوره ی بهبودی، مراجعه ی سرپایی و بستری به علت اسهال می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
40 -47
لینک کوتاه:
magiran.com/p2000994 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!