تاثیر ریسک ادراک شده توسط سرمایه گذران بر مدیریت سبد سهام (مطالعه موردی:سرمایه گذران فعال کارگزاری های بورس مشهد)

پیام:
چکیده:
تصمیم گیری سرمایه گذران،موضوع مورد توجه مباحث مالی رفتاری است.قلمرو مالی رفتاری به چگونگی تصمیم گیری افراد در شرایط عدم اطمینان می پردازد.در این پژوهش تاثیر ریسک ادراک شده سرمایه گذاران بر مدیریت سبد سهام مورد بررسی قرار گرفته است.تحقیق حاضر،تحقیق کاربردی از نوع توصیفی پیمایشی است که برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است.در این تحقیق از روش نمونه گیری ساده استفاده شده ونمونه شامل 104 سرمایه گذار می باشد.24 فاکتور موثر بر ریسک ادراک شده و 21 فاکتور موثر بر مدیریت سبد سهام به صورت مقیاس لیکرت از سرمایه گذاران سنجیده شد.داده های حاصل از پرسشنامه از طریق نرم افزارهای SPSS و Smart PLS باستفاده از روش معادلات ساختاری(تحلیل مسیر) مورد تحلیل قرار گرفت.نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که ریسک ادراک شده به صورت مستقیم و مولفه های موثر بر ریسک ادراک شده به صورت غیرمستقیم بر مدیریت سبد سهام تاثیرگذار می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
73 -92
لینک کوتاه:
magiran.com/p2001268 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!