بررسی رابطه بین احساسات سرمایه گذار، جسارت در پیش بینی سود سهام و عملکرد آتی شرکت

پیام:
چکیده:
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین احساسات سرمایه گذار، جسارت در پیش بینی سود سهام و عملکرد آتی شرکت در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش موردنظر از جهت هدف، کاربردی و ازلحاظ نوع طرح پژوهش به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می باشد و شامل 3 فرضیه می باشد. جامعه پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1394-1390 می باشد.جهت مستندسازی نتایج تجزیه وتحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی، محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم افزار Eviews اقدام به تجزیه وتحلیل سوالات و فرضیات نموده است.فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون خطی مرکب و آزمون های F و t تحلیل شده اند. نتایج آزمون فرضیات پژوهش نشان داد که احساسات سرمایه گذار  بر جسارت در پیش بینی سود سهام و رشد شرکت تاثیر گذار است ولی بر بازده آتی تاثیر گذار نیست.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
271 -286
لینک کوتاه:
magiran.com/p2001278 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!