فعالیت های توسعه تامین کننده و عملکرد بنگاه های خریدار: یک مطالعه تجربی در بنگاه های کوچک و متوسط ایرانی

پیام:
چکیده:
دراین تحقیق سعی شده است تا عوامل اصلی پیش بینی کننده تاثیر گذار بر بنگاه های کوچک و متوسط ایرانی نسبت به اجرای فعالیت های توسعه تامین کننده بررسی شود. برای دستیابی به این اهداف، ساختارهای تحقیق توسعه توسعه یافته و چارچوب مفهومی این تحقیق بر مبنای نظریه فعالیت های توسعه تامین کننده و سرمایه اجتماعی شکل گرفته است. این نظریه با افزودن برخی متغیرهای اصلی پس از تجزیه و تحلیل پیشبین های مختلف کلیدی اثرگذار بر قصد شرکت های تولیدی جهت اتخاذ فعالیت های توسعه تامین کننده ادغام شده و توسعه یافتند. برای جمع آوری داده ها از 280 بنگاه کوچک ومتوسط ایرانی ازروش مقطعی استفاده شده است. مقیاس ها و فرضیه ها با کمک مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. این مطالعه نشان داد که تبادل اطلاعات درون سازمانی بنگاه ها، روش های ارتباطی، پشتیبانی مدیریت عالی و اعتماد بین شرکای تجاری تاثیر مثبتی بر تبادل اطلاعات بین سازمانی دارد. علاوه براین، این تحقیق اثرات مثبت تبادل اطلاعات بین شرکت ها را درمدیریت موجودی کالا وکیفیت محصولات نشان می دهد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
405 -424
لینک کوتاه:
magiran.com/p2003769 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.