واکاوی هنر ناپسند از دیدگاه نهج البلاغه به عنوان شاخصی برای تعیین چارچوب های هنر در تمدن نوین اسلامی

پیام:
چکیده:
به منظور تعیین چارچوب و ویژگی های هنر در تراز تمدن نوین اسلامی، لازم است معیارها و ملاک هایی برای سنجش میزان همخوانی آثار هنری با اندیشه ها و رویکردهای اسلامی وجود داشته باشد. هدف اصلی این پژوهش یافتن «نبایدهای هنر» در تمدن نوین اسلامی است و سوال اصلی اش این است که کدام نوع از هنرها در نگاه امام علی7 مورد مذمت واقع شده و در تمدن نوین اسلامی نباید به آن ها پرداخته شود؟ به همین منظور، گفتار و نوشتار امام علی7 در نهج البلاغه مورد واکاوی قرار گرفت تا نگاه ایشان _ که در واقع همان نگاه اسلام به موضوعات است_ در زمینه هنر استخراج گردد. با عنایت به این که هنر و آثار هنری به مفهوم امروزی اش در صدر اسلام کارکرد محدودی داشته است، با روش توصیفی و با تحلیل کلام ایشان، هشت روایت که مشخصا با نگاه سلبی به حیطه های هنر ناپسند و مذموم پرداخته بود، احصا شد و در چهار گروه، دسته بندی گردید تا به عنوان شاخصی برای تعیین چارچوب های هنر در تمدن نوین اسلامی مورد بهره برداری قرار گیرد. این چهار گروه هنر مذموم و ناپسند عبارتند از هنر به مثابه ابزار تکبر و فخرفروشی، هنر فریب دهنده و گمراه کننده، هنر مبتنی بر دنیاطلبی و نهایتا هنر عامل گناه و هوسرانی. چنانچه با معیار اجتناب از هنر نکوهش شده توسط حضرت امام علی7 به آثاری که امروزه ذیل هنر اسلامی مطرح شده اند، بنگریم، شاید بخشی از آن ها جزو آثار هنری مذموم قرار گیرند و با این روش می توان باب تازه ای در تعالی محتوای هنر اسلامی و احصای هنجارهای هنر در تمدن نوین اسلامی گشود.

زبان:
فارسی
صفحات:
103 -119
لینک کوتاه:
magiran.com/p2004856 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!