فهرست مطالب

عصر آدینه - پیاپی 24 (زمستان 1396)
 • پیاپی 24 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • نجمه نجم، حسن ناصرخاکی صفحات 5-35
  مراکز مهدوی دارای رسالتی گسترده در تبلیغ آموزه های مهدوی در عرصه جهانی هستند. اما یکی از چالش های مبنایی آن است که جایگاه آموزه های مهدوی و برنامه ریزی عملیاتی برای تبلیغ آن در سطح بین الملل، متناسب با قابلیت این نهادها نبوده است. سوال اساسی آن است که بایسته های راهبردی در مسیر تحقق چشم انداز و ماموریت مراکز مهدوی در عرصه تبلیغ جهانی آموزه های مهدوی چیست؟ در این نگاشت با بررسی مبانی نقلی و عقلی «اصل دعوت» به عنوان یکی از اصول اسلامی موثر در عرصه تبلیغ بین المللی، عوامل تاثیرگذار در تحول نقش مراکز مهدوی در مقوله تبلیغ جهانی بیان شده است. این مقاله کیفی و از نوع موردی به صورت ردیابی فرآیند در امر تبلیغ جهانی آموزه های مهدوی در نهادهای تخصصی مربوط به مهدویت بوده که چارچوب آن از نوع استقرایی است. جمع آوری داده ها به روش اسنادی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه بایسته های راهبردی از نظریه مبنایی استفاده شده است. این پژوهش با بررسی شرایط زمینه ای در تبلیغ جهانی آموزه های مهدوی، برای رفع چالش با کمک گرفتن از مبانی نقلی و عقلی، به شرایط علی و تحول بخش در مراکز مهدوی و استخراج بایسته های راهبردی پرداخته است. بر این اساس مراکز مهدوی می بایست مبتنی بر اصل دعوت، به محذورات و مقدورات ناشی از وجود یک رقابت جهانی در عرصه تبلیغ، مفهوم قدرت گفتمانی و تدبیر برای تحقق گفتمان جهانی مهدویت، نقش روز افزون فرد و نهادهای غیردولتی در عرصه بین المللی و شکل گیری جامعه شبکه ای در مبحث منجی موعود توجه کرده و نقش تاثیرگذاری را در مدیریت چالش ضعف گفتمان جهانی مهدوی ایفا نمایند.
  کلیدواژگان: چالش، بایسته راهبردی، مراکز مهدوی، دعوت، تبلیغ جهانی، آموزه های مهدوی
 • سیدرضی موسوی گیلانی، مسلم کامیاب صفحات 37-59
  بررسی افکار مستشرقان در مسئله مهدویت پژوهی با توجه به انعکاس آن در میان غربیان از اهمیت خاصی برخوردار است. دوایت. م دونالدسن از جمله مستشرقین دوران معاصر است که با تالیف کتاب مذهب شیعه به شهرت رسید. وی در بخش مهدویت کتاب خود پاره ای از ناداوری ها نموده است. تردید در اصل مسئله مهدویت از جمله آنهاست.
  پژوهش پیش رو ضمن تبیین اندیشه مهدویت از جانب وی، با روش توصیفی _ تحلیلی به دفاع از اندیشه مهدویت پرداخته است. انتخاب روش تاریخی نگری و انتخاب منابع نسبتا غیرمعتبر از ضعف های روشی پژوهش وی به حساب می آید.
  عدم درک صحیح وی از معارف اسلام و آشنایی ضعیف وی از شیوه تبیین معارف قرآن ،عدم آشنایی با نحوه جمع آوری منابع مکتوب حدیثی شیعی، استناد به کلام ابن خلدون به عنوان نماینده مسلمانان و تاثیر از آری وی از جمله نقد های محتوایی پژوهش وی به حساب می آید.

  کلیدواژگان: مهدویت، دونالدسون، اصالت مهدویت، تاریخی نگری، ابن خلدون، کیسانیه
 • فائزه کریمی مهر، سیدرضا نقیب السادات صفحات 61-78
  صاحبان اقتصاد جهانی، عمدتا سرمایه داران یهودی مسلک اند که اقتداری بسیاری از زمینه های ارتباطی از جمله سینمای هالیوود را در اختیار دارند. این افراد برای توسعه نفوذ و آیین مورد تبعیت خود، از مکانیزم های ارتباطی و عناصر پر جاذبه فیلم استفاده می کنند. بخش بزرگی از تولیدات کنونی هالیوود در حوزه آخرالزمان و پایان دنیا است که عمدتا معطوف به تفکر آخرالزمانی کابالا و نظام صهیون است. آن چه که در این پژوهش مورد تاکید است؛ این است که چه عناصری از تفکر و عرفان یهودی (کابالیسم) با قالب آخرالزمانی و با استفاده از جاذبه های تولید فیلم های سینمایی به مخاطب عرضه می شود و چگونه در لابه لای پیام های مستقیم و صریح عناصر پنهان و غیرصریح در تفکر مخاطب جاگیر می شود.
  پژوهش حاضر، پژوهشی اکتشافی است که به کشف چالش های موجود در عرصه عملکرد فیلم های سینمای هالیوود در زمینه آخرالزمان است. روش مورد استفاده، روش تحلیل روایت narrative Analyses با تکنیک ترکیبی است. جامعه آماری فیلم های سینمایی آخرالزمانی تولید شده در یک دهه اخیر است. نتایج نشان داد که روایت موعود در سینمای هالیوود، روایتی مبتنی بر عرفان یهودی و منجیانی میرا است که بعضا تخریب گر و نشانه هایی از تفکر کابالا در آن وجود دارد.

  کلیدواژگان: کابالیسم، عرفان یهودی، سینمای هالیوود، عناصر بصری و روایت آخرالزمانی (موعود)
 • ابراهیم محسنی آهویی، عاطفه خادمی صفحات 79-101
  مقاله حاضر، با هدف نشان دادن وضعیت بازنمایی مهدویت به عنوان یکی از مهم ترین محورهای اعتقادی در جامعه ایران با جمعیت حداکثر شیعی در کتب آموزشی رسمی کشور تحقیق و تالیف شده است. در فرایند تحقیق، با استفاده از روش تحلیل مضمون، ابتدا شاخص های جامعه منتظر و اندیشه مهدویت از منظر امامین انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی; و حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی)، به عنوان رویکرد معیار احصاء شده است. سپس، متون کتب درسی بر اساس شاخص های احصاء شده از بیانات و اندیشه های ایشان، مورد تحلیل محتوا قرار گرفته است. پرسش بنیانی تحقیق این است که آیا در نظام رسمی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، بازنمایی از مهدویت، مطابق با دیدگاه های امام خمینی1 و مقام معظم رهبری و در نتیجه دیدگاه رسمی جمهوری اسلامی ایران است؟ نتایج حاصل از تحلیل نشان می دهد محتوای کتب آموزش رسمی کشور، هم از نظر کمیت (با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع) و هم از نظر کیفیت و رویکرد (با توجه به معیارهای اساسی و تراز) اشکالاتی اساسی دارد.
  کلیدواژگان: مهدویت، انتظار، امام خمینی، آیت الله خامنه ای (مدظله العالی)، کتب درسی، بازنمایی
 • محمد خراسانی زاده، پرویز اقبالی صفحات 103-119
  به منظور تعیین چارچوب و ویژگی های هنر در تراز تمدن نوین اسلامی، لازم است معیارها و ملاک هایی برای سنجش میزان همخوانی آثار هنری با اندیشه ها و رویکردهای اسلامی وجود داشته باشد. هدف اصلی این پژوهش یافتن «نبایدهای هنر» در تمدن نوین اسلامی است و سوال اصلی اش این است که کدام نوع از هنرها در نگاه امام علی7 مورد مذمت واقع شده و در تمدن نوین اسلامی نباید به آن ها پرداخته شود؟ به همین منظور، گفتار و نوشتار امام علی7 در نهج البلاغه مورد واکاوی قرار گرفت تا نگاه ایشان _ که در واقع همان نگاه اسلام به موضوعات است_ در زمینه هنر استخراج گردد. با عنایت به این که هنر و آثار هنری به مفهوم امروزی اش در صدر اسلام کارکرد محدودی داشته است، با روش توصیفی و با تحلیل کلام ایشان، هشت روایت که مشخصا با نگاه سلبی به حیطه های هنر ناپسند و مذموم پرداخته بود، احصا شد و در چهار گروه، دسته بندی گردید تا به عنوان شاخصی برای تعیین چارچوب های هنر در تمدن نوین اسلامی مورد بهره برداری قرار گیرد. این چهار گروه هنر مذموم و ناپسند عبارتند از هنر به مثابه ابزار تکبر و فخرفروشی، هنر فریب دهنده و گمراه کننده، هنر مبتنی بر دنیاطلبی و نهایتا هنر عامل گناه و هوسرانی. چنانچه با معیار اجتناب از هنر نکوهش شده توسط حضرت امام علی7 به آثاری که امروزه ذیل هنر اسلامی مطرح شده اند، بنگریم، شاید بخشی از آن ها جزو آثار هنری مذموم قرار گیرند و با این روش می توان باب تازه ای در تعالی محتوای هنر اسلامی و احصای هنجارهای هنر در تمدن نوین اسلامی گشود.

  کلیدواژگان: هنر، هنر ناپسند، امام علی7، نهج البلاغه، تمدن نوین اسلامی
 • حسن دلبری، فریبا مهری صفحات 121-142
  دکترین مهدویت در سال های اخیر به گونه ای در سطوح و لایه های مختلف جامعه فراگیر شده است که تقریبا در مجموعه شعر تمام شاعران متعهد می توان سروده ای با موضوع موعود سراغ گرفت. تفکر حاکم بر این سروده ها گره خوردگی معناداری با سبک شعر انتظار دارد. هدف این مقاله آن است که با بررسی ویژگی های سبکی نوع ادبی انتظار، به این ارتباط معنادار بپردازد. در این راستا مسئله اصلی مقاله این است که در شعر انتظار به دلیل ماهیت آرمانی آن، واژه هایی با بار ایدئولوژیک ورود می کنند که به دلیل بسامد بالا جزو ویژگی های سبکی این نوع شعر می شوند. روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و با تکیه بر رویکرد سبک شناسی لایه ای است. بدنه اصلی مقاله را بررسی تعدادی از سروده های انتظار شاعران معاصر، از منظر رابطه ایدئولوژی ذهنی صاحب اثر با لایه های سبکی شعر او تشکیل می دهد و در پایان این نتیجه حاصل می شود که در شعر انتظار معاصر،گره خوردگی معناداری میان لایه ایدئولوژیک سبک شعر مهدوی و لایه های مختلف آوایی، واژگانی، نحوی و بلاغی، به مثابه دیگر لایه های سبکی اثر ادبی وجود دارد.

   
  کلیدواژگان: شعر انتظار، اندیشه مهدوی، سبک شناسی لایه ای، شعر آیینی
|
 • Dr. Najmeh Najm, Hasan Naserkhaki Pages 5-35
  Mahdavi centers bear the heavy responsibility for promotion of Mahdavi teachings globally. A fundamental challenge, however, is that the position of Mahdavi teachings and operational planning for its promotion at the international level has not been proportional to the capability of these institutions. The basic question concerns the strategic imperatives on the way toward realization of the prospect and mission of Mahdavi centers in regard to global promotion of Mahdavi teachings. By investigating the narrative and rational foundations, this paper addressed the Principle of Da’wah (‘invitation’) as an influential Islamic principle concerned with International promotion and factors effective on the transformation of the role of Mahdavi centers in the issue of global promotion. It was a qualitative case study with an inductive framework using process tracing regarding the global promotion of Mahdavi teachings in expert institutions relevant to Mahdaviat. In this documentary research in terms of data collection, the Grounded Theory was used for data analysis and presentation of strategic imperatives. By investigating the background conditions in the global promotion of Mahdavi teachings, the research addressed the causal and transforming conditions at Mahdavi centers and extraction of the strategic imperatives to resolve the challenges using the narrative and rational foundations. On that basis, Mahdavi centers should consider the constraints and possibilities resulting from the availability of a global competition in the area of promotion, the notion of power of discourse and administration for realization of the global discourse of Mahdaviat, the ever-increasing role of individuals and non-state institutions in the international scope, and the formation of a network community revolving around the Promised Savior according to the Principle of Da’wah to play an effective role in management of the challenge of weak global Mahdavi discourse.
  Keywords: Challenge, Strategic Imperative, Mahdavi Centers, Da’wah, Global Promotion, Mahdavi Teachings
 • Dr. Seyed Razi Mousavi Gillani, Moslem Kamyab Pages 37-59
  The study of Orientalists’ thoughts on the issue of Mahdism studies is of particular importance with regard to its reflections among the Westerners. Dwight M. Donaldson is an orientalist of the contemporary era who became famous for writing and publishing the book of “Shiite Religion”. In the Mahdism part of his book, he made some false judgments. The doubt in the origin of the issue of Mahdism and the appearance of the Imam of the Time is one of these misjudgments.
  The present research has defended the Mahdism thought with a descriptive-analytic method while it explains Donaldson’s thought on Mahdism. Among the weaknesses of his research method is the selection of method of historic perspective and the relatively non-valid sources.
  Among the criticisms relevant to the content of Donaldson’s words are the study of status of the Qur’an and Hadith in the Mahdism discussions and the validity granted to these two important sources in the explanation of the issue of Mahdism and validity of Ibn Khaldun’s words in the Sunni intellectual system. Moreover, the final section of the current paper points to the review of the issue of Mahdism in Kaysanites and proves that the emergence of Mahdism thought is not influenced by the Kaysanites sect and the injustice of Umayyad era.
  Keywords: Mahdism, Donaldson, Mahdism authenticity, historic perspective, Ibn Khaldun, Kaysanites
 • Faezeh Karimi Mehr, Dr. Seyed Reza Naghibulsadat Pages 61-78
  The global economy's owners are mostly Jewish financiers who have authority over many communication fields, including Hollywood cinema. They use communication mechanisms and graceful elements of the film to expand their follow-up. A large part of Hollywood's current productions in the apocalypse and end of the world is focused on the ultimate thinking of Kabbalah and the Zionist system. What is emphasized in this study is what elements of Jewish thought and mysticism (kabbalism) with the apocalypse  format is presented to the audience through the use of the attraction of the films production, and how the direct and indirect messages of hidden and non-explicit elements are put into the audience's thinking.
  The present research is an exploratory research that explores the challenges of Hollywood movie production in the apocalypse . The method used is Narrative Analysis with Convergent Technique. The population  is apocalypse films produced in the last decade.
  The results showed that the narration of the apocalypse in the Hollywood cinema is a narrative based on Jewish mysticism and the savior in decline, and also a destructor and a narrative with signs of Kabbalah.
  Keywords: Kabbalism, Jewish mysticism, Hollywood cinema, visual elements, apocalyptic narration (Promised)
 • Ebrahim Mohseni Ahooei, Dr. Atefeh Khademi Pages 79-101
  The article intends to explain the status of the representation of Mahdaviat as one of the most important part of religious faith of Iranians with a maximum Shia population in the official education textbooks across the country. By using the method of thematic analysis, firstly, we reached the indicators of ‘awaiting society’ and thought of Mahdaviat from the perspectives of the Imams of the Islamic Revolution, Imam Khomeini (as) and the current Supreme Leader of Iran, Ayatollah Ali Khamenei, as two official benchmark approaches on the case. Then, we used the content analysis method to evaluate the textbooks’ contents based on the indicators afforded from the statements and thoughts of these two Imams. The basic question of the research: Is the representation of Mahdaviat in the formal education contents of the Islamic Republic of Iran, in accordance with the viewpoints of the Imams of the Islamic Revolution and thereupon of the official outlook of the Islamic Republic of Iran? The results show that there are some basic drawbacks during the content of these official education contents, both in terms of quantity (given the importance and necessity of the matter) and the approach (due to the benchmark and alignments).
  Keywords: Mahdaviat, awaiting, Imam Khomeini (as), Ayatollah Khamenei, textbooks, representation
 • Mohammad Khorasanizadeh, Dr. Parviz Eghbali Pages 103-119
  In order to determine the framework and features of art in the level of new Islamic civilization, it is necessary to have criteria for assessing the extent to which artworks are consistent with Islamic thought and approaches. For this purpose, Imam Ali's (as) text and speech was analyzed in Nahj al-Balaghah so that his view - which is in fact the same Islamic view of the subject - was extracted in the field of art. Given the fact that art and artwork had a limited function in its modern sense at the begining of Islam, eight narratives, which have clearly looked at the domains of inappropriate art, were counted. Four groups were categorized to serve as an indicator for defining the framework of art in new Islamic civilization. The four groups are: art as a means of arrogance, deceitful and misleading art, art based on worldliness, and ultimately the art of sin. If we look at the works that are nowadays presented as Islamic art, perhaps some of them are inappropriate art works. In this way, a new way of promoting the content of Islamic art and revealing the norms of art in new Islamic civilization can be discovered.
  Keywords: Art, Islamic Art, Imam Ali (as), Nahj al-Balaghah, Islamic New Civilization
 • Dr. Hassan Delbari, Fariba Mehri Pages 121-142
  The doctrine of Mahdaviiat in recent years has become so common in various levels and layers of society that almost in the poetry collection of all the commited poets you can find the theme of the Mowood subject. The dominant thinking on these poems has a meaningful knitting with the style of the Entezar poem. The purpose of this paper is to look at this relationship by looking at the literary style features of the Entezar. In this regard, the main issue of the paper is that, in Entezar poetry, due to its ideal nature, words with ideological load are included, which, because of their high frequency, abecome the features of the style of this type of poem. The research method is librarian based on the layer stylistics approach. The main body of the paper consists of the study of a number of Entezar poems of contemporary poets from the view point of the relationship between the subjective ideology of the author and the layers of the style of his poetry. In conclusion, the result is that in contemporary Entezar poetry, there is a meaningful relationship between the ideological layer of Mahdavi poetry style and the various layers of phonetic, lexical, syntactic and rhetorical, as there are for other linguistic forms of literary work.
  Keywords: Entezar poetry, Mahdavi thought, Layered stylistics, Rhetorical poetry