عوامل تعیین کننده تعداد بانک در یک اقتصاد: اقتصاد ایران به چند بانک نیاز دارد؟

پیام:
چکیده:

بخش بانکی کشور در حال تجربه تغییراتی چون گسترش بانک های خصوصی ،  ادغام های احتمالی چندین بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی، ورشکستگی تعدادی از موسسه های اعتباری غیر بانکی و بانک ها است؛ بنابراین پرداختن به تغییرات تعداد بانک ها با در نظر گرفتن حجم اقتصاد کشور و مقایسه با وضعیت کشورهای دیگر می تواند به سیاست گذاران و برنامه ریزان نظام بانکی کشور در ایجاد اصلاحات ساختاری و هدایت و تنظیم سیاست پولی کمک کند. در این پژوهش، شاخصی برای تعداد بانک معرفی و برای 27 کشور منتخب محاسبه شده است که  ناهمگن بودن بانک ها و اهمیت حجم اقتصادی کشورها در تعداد بانک ها را لحاظ می کند و لذا برای مقایسه  تعداد بانک های کشورهای مختلف مناسب است. نتیجه محاسبه تعداد بانک ها، حاکی از افزایش اندازه بخش بانکی کشور در دوره مورد بررسی است و با توجه به حجم اقتصاد کشور،  تعداد بانک های کشور کمتر از متوسط کشورهای منتخب است. در ادامه به بررسی عوامل موثر بر تعداد بانک ها با استفاده از مدل داده های تابلویی برای 11 کشور منتخب منا در دوره 2015-2011 پرداخته شده است. سپس با استفاده از ضرایب این مدل، تعداد بانک های  ایران محاسبه شده است که بیشتر از تعداد موزون بانک می باشد. به نظر می رسد که با در نظر گرفتن حد متوسط کشورهای حوزه منا، تعداد بانک های ایران با توجه به عوامل تعیین کننده آن، می بایست بیشتر از وضعیت فعلی می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
129 -160
لینک کوتاه:
magiran.com/p2006212 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.