طراحی و ارزیابی سیستم تهویه موضعی و اسکرابر بستر دار و کنترل سولفید هیدروژن منتشره از خطوط درایر یک شرکت مقواسازی

پیام:
چکیده:
مقدمه
انتشار آلاینده های متیل مرکاپتان ، هیدروژن سولفید ، دی متیل سولفید و دی متیل دی سولفید از دستگاه های خشک کن صنایع مقواسازی باعث آزار بویایی و اثر بهداشتی بر شاغلین و ساکنان مجاور این صنایع می شود. مطالعه حاضر باهدف تعیین اثربخشی سیستم تهویه صنعتی و اسکرابر بستر دار اجراشده در کنترل هیدروژن سولفید منتشره ی خطوط درایر یک صنعت مقواسازی انجام شد.
روش کار
در این مطالعه غلظت آلاینده ها در منطقه تنفسی کارگران ، محیط عمومی کارگاه در 2 حالت فعال و غیر فعال بودن سیستم تهویه و قبل و بعد از اسکرابر جهت تعیین اثر بخشی سیستم طراحی شده در کنترل گاز هیدروژن سولفید مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها
بازده سیستم تهویه موضعی در کاهش میزان مواجهه فردی در خطوط درایر 55 درصد بود . بازده اسکرابر بستر دار در حذف هیدروژن سولفید از جریان گاز در خروجی پالایشگر 91.7درصد به دست آمد.
نتیجه گیری
نتایج به دست آمده نشان داد که سیستم تهویه موضعی به همراه اسکرابر بستر دار بازدهی مناسبی در کنترل هیدروژن سولفید منتشره از خطوط درایر دارد و این سیستم می تواند برای چنین صنایعی گزینه مناسبی باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
8 -16
لینک کوتاه:
magiran.com/p2011029 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!