بررسی دیدگاه زنان ایرانی در مورد پدیده یائسگی: یک مطالعه کیفی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
ادراک و دیدگاه زنان می تواند در چگونگی کیفیت زندگی آنان موثر باشد. در این مطالعه دیدگاه زنان در مورد پدیده یائسگی مورد بررسی قرار گرفت.
روش بررسی
این مطالعه کیفی به روش پدیدارشناسی با رویکرد کلایزی در ارتباط با ادراک زنان یائسه از پدیده یائسگی، در سال 1397 انجام شد. تعداد 14 نفر از زنان در سنین 60-45 سالگی (یائسه همسردار) براساس نمونه گیری مبتنی بر هدف و همگن، از بین مراجعین مراکز جامع خدمات سلامت مشهد، انتخاب و تحلیل محتوایی به شیوه هفت مرحله ای کلایزی اجرا شد.
یافته ها
 یافته ها در حیطه های اصلی «نگرش نسبت به یائسگی» و «منابع حمایتی» دسته بندی شدند. براساس یافته ها دیدگاه زنان به یائسگی، کاملا متفاوت بود. مضمون اصلی یافته ها به عنوان سکوی پرواز یا سراشیبی انحطاط به دست آمد که بیانگر تضاد عمیق در دیدگاه زنان یائسه به پدیده یائسگی (شامل چهار گروه جزء اجباری زندگی، رهایی، مرگ زنانگی و پلی به معنویت) بود. درخصوص منابع حمایتی، مضمون اصلی یافته ها به عنوان نیازمند حمایت (شامل: حمایت خانوادگی، آموزش، گروه های خودیار)در نظر گرفته شد. همه زنان معتقد بودند با شناخت مسائل و مشکلات یائسگی، آموزش راهکارهایی برای سازگاری با آن ها و افزایش آگاهی همسرانشان می توانند کیفیت زندگی خود را در این دوره بهبود بخشند.
نتیجه گیری
 نتایج این مطالعه نشان داد اکثر زنان، یائسگی را جزء فرآیند طبیعی زندگی خود می دانند، اما این فرآیند فیزیولوژیک همراه با مشکلاتی است که کیفیت زندگی آنان را تحت تاثیر قرار می دهد؛ بنابراین چگونگی درک زنان از یائسگی، کیفیت زندگی آن ها را متاثر می سازد. یافته های پژوهش حاضر می تواند در زمینه طراحی مداخله های اصلاح کیفیت زندگی زنان یائسه مورد استفاده قرار گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
65 -77
لینک کوتاه:
magiran.com/p2012429 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!