برآورد وراثت پذیری و کنترل ژنتیکی صفات مهم لاین های اینبرد خیار گلخانه ای

پیام:
چکیده:
این پژوهش با هدف برآورد وراثت پذیری، قدرت ترکیب پذیری و کنترل ژنتیکی صفات مهم در لاین های اینبرد خیار گلخانه ای طی دوسال 1394 و 1395 انجام شد. مواد ژنتیکی این آزمایش شامل 52 هیبرید بود که از مجموع 10 لاین نر و 27 لاین ماده بدست آمد و در قالب دو آزمایش مجزا بررسی شد. آزمایش ها به صورت طرح I کارولینای شمالی بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. نتایج نشان داد که والدهای نر 1، 2 و 13 سبب افزایش در صفات رویشی در هر دو آزمایش شدند. برآورد پارامترهای ژنتیکی برای صفات رویشی حاکی از پایین بودن واریانس افزایشی و توارث پذیری خصوصی بود. بیشترین تعداد کل میوه در آزمایش اول در والد نر 7 بدست آمد. همچنین از نظر صفات مرتبط با عملکرد، لاین های نر 7 و 15 سبب افزایش عملکرد میوه شدند. آزمایش دوم نشان داد که طول دوره میوه دهی در والد نر 10 و تعداد میوه در گره در والد نر 3 بیشترین مقدار بودند. از نظر سایر صفات زایشی تفاوتی مشاهده نشد. برآورد پارامترهای ژنتیکی نشان داد در بسیاری از صفات مرتبط با میوه از قبیل قطر میوه، سفتی بافت میوه، تعداد و عملکرد میوه واریانس افزایشی و توارث پذیری خصوصی بالاست و امکان انتخاب موفقیت آمیز بر اساس این صفات وجود دارد. در بین لاین های نر مورد مطالعه، لاین های 15، 13، 7 و 24 سبب افزایش بیشتر در صفات مربوط به میوه و عملکرد میوه شدند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
447 -469
لینک کوتاه:
magiran.com/p2012456 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!