ناهمسانی اصول انگیزش در منظومه معرفتی قرآن و پارادایم غربی آن

پیام:
چکیده:
اصول «انگیزش» از مباحث مهم روان شناسی است که در علوم تربیتی، روان شناسی، مدیریتی و... کاربرد فراوان دارد. انگیزه عاملی است که سبب ایجاد، تقویت و یا جهت دادن به رفتار انسان می گردد. اصول انگیزش، قواعدی است که مفسر انگیزه هاست. این اصول از نگاه قرآن و روان شناسی نو، به دلیل اختلاف مبانی تا حدودی متمایز می باشد و دارای آثار و پیامدهای متفاوتی نیز خواهد بود. در این مقاله، تاثیر مبانی هستی شناختی و پیامدهای آن در مبحث «اصول انگیزش» از دیدگاه قرآن و غرب، با روش تحلیلی_ تطبیقی بررسی گردیده و ضمن نقد دیدگاه غرب، به تبیین اصول انگیزشی مستنبط از قرآن، پرداخته شده است. این تحقیق نشان می دهد بر اساس مبانی غربی، سه اصل «لذت طلبی، تعادل حیاتی و خودشکوفایی» شاکله نظام انگیزشی غرب را تشکیل می دهد، و طبق مبانی قرآنی، چهار اصل «میل به جاودانگی، لذت طلبی، شکرگزاری و کمال جویی» مبین انگیزه هاست. همچنین آثار و پیامدهای نمونه انگیزشی غربی با قرآنی، متفاوت است که برخی از تفاوت ها را بیان نمودیم.
زبان:
فارسی
صفحات:
71 -100
لینک کوتاه:
magiran.com/p2013356 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.