بررسی تقاضای بیمه زندگی، متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص های رفاهی به روش معادلات هم زمان پانل (مطالعه موردی شرکت بیمه پارسیان)

پیام:
چکیده:
در چند دهه اخیر و در بسیاری از کشورها، بیمه های زندگی نه تنها به عنوان موثرترین و مقبول ترین ابزار جهت کاهش خطراتی از قبیل از دست دادن اموال و دارایی ها، صدمه بدنی در محیط کار، ازکارافتادگی و ناتوانی و مرگ و سایر حوادث، بلکه به عنوان یکی از اهرم های برقراری عدالت اجتماعی و کاهش فقر در جامعه به‏کار گرفته شده‏اند. هدف از این پژوهش، بررسی اثر هم زمان متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه زندگی (عمر و سرمایه گذاری) و نیز اثر این تقاضا بر شاخص های رفاهی شامل شاخص رفاه اجتماعی، شاخص رفاه آموزشی و شاخص رفاه فیزیکی، مطالعه موردی شرکت بیمه پارسیان، است و برای این منظور، از روش معادلات هم زمان پانلی، برای 30 استان کشور ایران در دوره زمانی 1390 تا 1394 استفاده شد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داد که بین نرخ بیمه و نرخ تورم انتظاری با تقاضای بیمه عمر و سرمایه گذاری رابطه ای معکوس و معنادار؛ بین درآمد سرانه افراد، سطح تحصیلات و بار تکفل خانواده ها با تقاضای بیمه عمر و سرمایه گذاری رابطه ای مستقیم و معنادار؛ بین تقاضای بیمه عمر و سرمایه گذاری با سطح فیزیکی و سطح آموزشی رفاه رابطه ای مستقیم و معنادار؛ و بین تقاضای بیمه عمر و سرمایه گذاری با سطح نابرابری توزیع درآمد رابطه ای معکوس و قابل انتظار یافت شد. یافته های این پژوهش می‏تواند برای مدیران شرکت‏های بیمه به هنگام تصمیم‏گیری حائز اهمیت باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
81 -114
لینک کوتاه:
magiran.com/p2013669 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!