بررسی شیوع کم خونی در شیرخواران 6 تا 12 ماهه: یک مطالعه مبتنی بر جمعیت

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
کم خونی یکی از مهمترین اختلالات ناشی از تغذیه نادرست در بین کودکان و نوجوانان می باشد. با وجود امکان پیشگیری از آن، هنوز درصد بالایی از کودکان سنین پیش از مدرسه و به ویژه شیرخواران به این اختلال مبتلا می باشند. این مطالعه با هدف بررسی الگوی شیوع کم خونی در کودکان 6 تا 12 ماهه ی شهرستان طبس انجام شد.
روش بررسی
این مطالعه مقطعی-توصیفی از اول فروردین 1395 تا فروردین 1396 در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی شهرستان طبس در استان خراسان جنوبی انجام شد. در این مطالعه 911 نفر از شیرخواران شهرستان طبس، به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. متغیرهای دموگرافیک و تن سنجی از طریق مصاحبه در محل مراکز بهداشتی و شاخص های خونی با بررسی آزمایشگاهی جمع آوری شد. در این مطالعه هموگلوبین کمتر از g/dl 11 به عنوان کم خونی در نظر گرفته شد.
یافته ها
 شیوع کم خونی براساس استاندارد سازمان جهانی بهداشت برای هموگلوبین 37/1% بود. روند شیوع کم خونی در گروه های سنی براساس شاخص های هموگلوبین، حجم متوسط هموگلوبین و غلظت متوسط هموگلوبین دارای روند کاهشی معناداری بود (0/001). میزان شیوع در دختران و پسران تفاوت معناداری نداشت (0/27). کودکان ساکن روستا نسبت به کودکان ساکن شهر شیوع بالاتر و معناداری داشتند (0/009).
نتیجه گیری
 با توجه به شاخص برآورد شده برای میزان شیوع کم خونی کودکان 6 تا 12 ماهه، این جامعه در طبقه بندی سازمان جهانی بهداشت از نظر اهمیت بیماری کم خونی، در گروه با اهمیت متوسط قرار داده می شود. روند کاهشی شیوع کم خونی بر حسب گروه های سنی بیانگر اهمیت مکمل یاری آهن می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
228 -233
لینک کوتاه:
magiran.com/p2014011 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!