بررسی و تحلیل تطبیقی تمثیل های «وحدت وجود» در اندیشه ابن عربی و بیدل دهلوی«سمع و نطق خود تماشای دویی است»

پیام:
چکیده:
تبیین چگونگی وحدت وجود، همواره یکی از چالش بر انگیزترین مباحث حوزه عرفان بوده است. ازآنجایی که پیچیدگی این موضوع ریشه در ناکارآمدی گزاره های زبانی در تشریح عوالم ورای عالم شهادت دارد، ابن عربی به عنوان بنیان گذار نظریه وحدت وجود و به تبع آن بیدل دهلوی، برای تشریح این گونه تجارب عرفانی، از تمثیل های مختلفی بهره جسته اند. در این مقاله ابتدا درباره وحدت وجود، تجلی و پیشینه این نظریه در میان اقوام و مذاهب مختلف و نیز عرفای اسلامی پیش از ابن عربی توضیحاتی بیان شده است و در مرحله بعد، درباره کمیت و کیفیت بهره گیری بیدل از تمثیل های وحدت وجودی ابن عربی، در کتاب چهار عنصر بحث کرده ایم. و درنهایت به این نتیجه رسیده ایم که بیدل نیز همانند ابن عربی بر این عقیده است که وجود حقیقی از نظر ذات و اطلاق واحد، و از نظر اسما و صفات و اطوار تجلی، متکثر است و بر این مبنا از اکثر تمثیل هایی که ابن عربی برای تبیین این نظریه بهره جسته، او نیز استفاده کرده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
257 -280
لینک کوتاه:
magiran.com/p2014577 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!