علت کاوی چالش های معماری صنعتی در ایران با تطبیق و تحلیل تجارب کشورهای هدف

پیام:
چکیده:

صنعتی‌سازی ساختمان محصولی است سازمانمند، روشمند، و هدفمند و معنای آن استفاده از شیوه‌های مدرن با بهره‌گیری از تجهیزات و مصالح مدرن است. در این روش، شاخصه‌های کیفیت، زمان، و هزینه همواره مهم‌ترین خواسته‌ها در کشورهای بهره‌مند از شیوه‌های صنعتی ساخت محسوب می‌شوند. از این رو، جلوه‌های تجلی آن را می‌توان در سیاست‌گذاری این جوامع مشاهده کرد، به گونه‌ای که با تغییر نگرش، ایجاد راهبردهای لازم، تدوین سازوکارها، و انگیزه‌های اقتصادی‌ اجتماعی درصدد اصلاح رویکردهای گذشته ساخت برآمدند. در این پژوهش سعی می‌شود با نگاهی ژرف به تجربیات علمی و عملی کشورهای هدف، تدابیر و مکانیزم‌های مرتبط با برنامه‌های توسعه صنعتی‌سازی ساختمان و میزان اثربخشی مولفه‌های آن‌ها سنجش، تحلیل، و به تبع آن رویکردها و چالش‌های این روش در برنامه‌های ملی ایران طی چهار دهه گذشته واکاوی و آسیب‌شناسی شود. شاکله این پژوهش، بر اساس مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و گردآوری داده‌ها، از روش اسنادی‌ کتابخانه‌ای، و برای تحلیل داده‌ها، از روش تحلیل محتوای کیفی سازمان‌یافته نضج یافته است. بنا بر نتایج تحقیق، به دلیل ایجاد نشدن بینش صنعتی در ساختمان از خلال برنامه‌های توسعه ملی، می‌توان ناکارآمدی برنامه‌های تدوین شده، پراکندگی حوزه‌های تصمیم‌ساز، نبود راهبردهای مبتنی بر معیارهای سازمانی، فقدان مهارت‌افزایی، و نبود ثبات و تمایلات اجتماعی را از جمله اثرگذارترین آسیب‌ها و چالش‌ها در مسیر تحقق صنعتی‌سازی در معماری ایران دانست.
 
 

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
19 -36
لینک کوتاه:
magiran.com/p2020800 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!