تدوین الگوی هویت دانش آموزان به منظور طراحی محتوای کتب درسی

پیام:
چکیده:

هدف این تحقیق تدوین الگوی هویت دانش‌آموزان به منظور طراحی محتوای کتب درسی در دانش‌آموزان دوره اول متوسطه برای ارائه الگوی مناسب بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش محتوای کتب درسی علوم اجتماعی پایه هفتم، هشتم و نهم و خبرگان حوزه تعلیم و تربیت بودند که با توجه به اصل اشباع نظری تعداد 9 نفر با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل روش‌های فیش‌برداری و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود و اعتبار داده‌ها و یافته‌ها با روش‌های بازبینی مشارکت‌کنندگان و بررسی خبرگان تایید شد. همچنین داده‌ها با روش تحلیل مضمون تحلیل شدند. نتایج نشان داد که مولفه‌های تشکیل دهنده هویت شامل جامعه و روابط اجتماعی، خانواده و والدین، وسایل ارتباط جمعی، سن، مدرسه، نظام آموزشی، آینده شغلی، شخصیت فرد و معلمان بودند. علاوه بر آن بر اساس مولفه‌های مذکور الگوی مناسب هویت دانش‌آموزان به منظور طراحی محتوای کتب درسی علوم اجتماعی در دانش‌آموزان دوره اول متوسطه طراحی شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
69 -86
لینک کوتاه:
magiran.com/p2025494 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.