بررسی تطبیقی استعاره های مفهومی «دایره» در دیوان شمس مولانا و اشعار جان دان

پیام:
چکیده:

مقاله پیش رو، با هدف بررسی استعاره مفهومی عشق دایره وار است در اشعار مولانا وتطبیق آن با شعری از جان دان -از شعرای دوره الیزابت انگلستان- تدوین شده است. مبنای نظری مقاله، نظریه استعاره مفهومی است که استعاره را از کاربرد ادبی کهن خارج می کند و آن را به ابزاری برای تفکر و درک جهان پیرامون تبدیل می سازد. در ابتدا تعریفی از استعاره مفهومی ارائه شده است. سپس ابیاتی در آثار مولانا و جان دان- که در آن ها عشق با مفهوم دایره بیان شده، استخراج و از دیدگاه استعاره مفهومی، خاستگاه و علل ظهور این استعاره در شعر هر دو شاعر بررسی گشته است. سپس با دید تطبیقی، شباهت ها و تفاوت های کاربرد این استعاره در اشعار دو شاعر بیان شده است. در بخش نتیجه نیز، با توجه به نظریه استعاره مفهومی وآنچه از تطبیق به دست آمده، دریافته ایم که شباهت های فرهنگی که بر اساس دین مدار بودن دو شاعر در شعر ایشان وجود دارد، می تواند دلیل ظهور این استعاره به شکل مشترک باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
145 -163
لینک کوتاه:
magiran.com/p2025866 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!