تحلیل گفتمان کلاسهای آموزش زبان انگلیسی از منظر باختین

پیام:
چکیده:

تحلیل گفتمان کلاسهای آموزش زبان انگلیسی از منظر باختین هدف تحقیق حاضر بررسی و تحلیل نقادانه ازگفتمان میان معلیمن و دانشجویان آموزش زبان انگلیسی با استفاده از الگوی مناظره گفتمان از منظر باختین می باشد. بدین منظور، گفتمان 12 کلاس درس آموزش زبان انگلیسی که به صورت طبیعی رخ داده، ضبط و سپس با بهره گیری از مدل آموزشی باختین مورد ارزیابی قرار گرفته است. جهت نیل به اهداف این تحقیق و افزایش کیفت داده ها در ارایه یک مدل واقعی محقق از ابتدا تا پایان جمع آوری داده ها در کلاس حضور داشته و از ابزارهای مختلف من جمله مشاهده، یادداشت برداری و چک لیست استفاده نموده است. سپس هر یک از جملات روی کاغذ پیاده شده و IRF Mode هر جمله با استفاده از یک الگوی برگفته از پیشنه تحقیق استخراج گردید تا مشخص شود چه اندازه تبادل گفتمان در کلاس درسی برگرفته از الگوی باختین بوده است. نتاج نشان داده است که سوالات Nominationو Display هر کدام به ترتیب کمترین و بیشترین تکرار را توسط دانشجویان داشته و معلمین هم تمایل به طرح سوالات closed و Managerial داشته اند. به عبارت دیگر، دانشجویان فضایی جهت ابراز عقاید خود در کلاس نداشته و جایی جهت تفکر انتقادی در مذاکرات وجود ندارد. نتایج تحقیق حاضر میتواند از جنبه آموزشی برای اساتید دانشجویان و سیاستگذاران آموزش زبان انگلیسی مفید باشد با این نکته که فرایند دیالکتیک وگفتمان در کلاس می تواند نقش دانشجو را از یک زبان آموز غیر فعال به یک زبان آموز فعال و نقاد تغییر دهد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
51 -78
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027809 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!