خود کارآمدی، سختی متن،و عملکرد زبان آموزان در انجام فعالیت های آموزشی

پیام:
چکیده:

تا همین اواخر، با استفاده از فرمول های سنتی درک مطلب، سختی متن تعیین می گردیدند؛ با این حال، انتقادات عمده ای بر چنین فرمول هایی وارد شده است (گریوز و گریوز، 2003). این مطالعه با هدف تعیین میزان سختی متن با استفاده از فرمول های سنتی خواندن و کومتریکس انجام شده است. به عبارت دیگر، این مطالعه به بررسی نقش سختی متن در عملکرد زبان آموزان در انجام فعالیت های آموزشی درک مطلب پرداخته است. از آنجاییکه هم شرکت کنندگان زن و هم مرد در مطالعه شرکت داشتند، در ابتدا محققان سعی کردند دریابند آیا الگوی مشترک یا متفاوتی از عملکرد در فعالیت های آموزشی برای هر دو جنسیت از شرکت کنندگان وجود د دارد. ثانیا، دو متن ساده و مشکل که سطوح دشواری آنها از طریق فرمول های سنتی و کومتریکس مشخص شده بودند در اختیار تمامی شرکت کنندگان قرار داده شد. نهایتا، یک پرسشنامه خودکار-آمدی برای تعیین خود ادراکات زبان آموزان از نحوه عملکرد شان در فعالیت های آموزشی بین آنها توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها، آمار توصیفی و آزمون تحلیل واریانس مکرر و آزمون تی تک نمونه ای مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که جنسیت زبان آموزان تاثیر معناداری بر عملکرد آنها در انجام فعالیت های آموزشی نداشت ولی سختی متن و خودکار-آمدی زبان آموزان به طور معناداری بر عملکرد شان تاثیر گذاشتند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که تعیین سطح دشواری متون از طریق کومتریکس می تواند گامی رو به جلو تلقی گردد و مطمئنا به معلمان زبان و طراحان برنامه های آموزشی که تلاش می کنند تا فعالیت ها و مواد آموزشی مناسب را در اختیار آموزگاران در سطوح مختلف مهارت زبان قرار دهند کمک خواهد کرد. همچنین خود ادراکات زبان آموزان می تواند پیش بینی درستی از عملکرد آنها در فعالیت های متفاوت آموزشی ارائه دهد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
133 -155
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027812 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!