عفت کلامی زبان قرآن در حوزه مسائل جنسی و آموزه های تربیتی آن (مطالعه موردی : سوره مبارکه یوسف (علیه السلام))

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش حاضر به واکاوی عفت کلامی زبان قرآن کریم در حوزه مسائل جنسی پرداخته است. یکی از نمودهای بارز اخلاقی قرآن کریم، رعایت ادب، عفت و متانت گفتاری در کلام، به ویژه در حوزه انحرافات جنسی است و به گونه ای با لحنی کنایی، مطالب را بیان کرده که باعث شگفتی هر خواننده ای می شود. این جستار بر مبنای روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به دیدگاه های واژه شناسان و مفسران، به تبیین آیات قرآن و تحلیل معناشناختی کلمات آن در سوره مبارکه یوسف پرداخته است. می توان واژگان مرتبط را در سه دسته ناظر به اشخاص(مانند «التی‏ هو فی‏ بیتها») ، ناظر به بینش و افکار انحرافی(مانند « همت به و هم بها لو لا ان رای‏ برهان ربه»، « بمکرهن»، « اکبرنه») و ناظر به اعمال انحرافی(مانند«و غلقت الابواب»، «راودته»، «هیت لک») تبیین نمود. می توان مهمترین ویژگی های تعابیر عفت کلامی خداوند را شامل بر پوشیده سخن گفتن(استفاده از ضمایر به جای نام اشخاص)، توصیف جمال همراه با عبارات معنوی و خلاصه گویی و ایجاز دانست

زبان:
فارسی
صفحات:
37 تا 54
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028189 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!