ارزیابی دورگ های اصلاحی و زودرس انگور از نظر عملکرد و کیفیت محصول

پیام:
چکیده:

اصلاح انگورهای تازه خوری به منظور دسترسی به ارقام بی دانه برتر، اهمیت زیادی در بازاریابی آنها دارد. در این تحقیق شش دورگ جدید اصلاح شده زودرس انگور، حاصل از تلاقی 4 والد پدری بی دانه و 7 والد مادری دانه دار با رقم یاقوتی از نظر کیفیت و عملکرد محصول مقایسه شدند. این تحقیق در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 8 تکرار (8 بوته به ازای هر دورگ) در ایستگاه تحقیقات باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، در دو سال 1393 و 1394 با هدف معرفی ارقام انگور بی دانه زودرس برتر به اجرا درآمد. سن بوته ها در 4 الی 5 سالگی بود و تربیت آنها به شکل تربیت پاچراغی بود. نتایج مقایسه میانگین تفاوت معنی داری بین دورگ ها در تمامی صفات مورد اندازه گیری نشان داد. دوره رسیدگی میوه در دورگ های S51 و I21 با میانگین 53 و 59 روز، زودرس تر از یاقوتی (69 روز) بود. از نظر اندازه حبه دورگ های I10 و E10 بیشترین اندازه حبه و رقم یاقوتی کمترین اندازه را  به خود اختصاص داد. همچنین دورگ S51 بیشترین نسبت قند به اسید را به خود اختصاص داد. در صفت وزن تر تک بذر، دورگ I10  و رقم یاقوتی به ترتیب بیشترین و کمترین وزن تر تک بذر را به خود اختصاص دادند. در ارزیابی حسی وضعیت بذر توسط داوران، دورگ های S51، I21، I13 کاملا بیدانه، دورگ C25 نسبتا بی دانه و دورگ های I10 و E10 دانه دار تشخیص داده شدند. پس از ارزیابی های کیفی وکمی، دورگ های S51 و I21 به عنوان دورگ های برتر بی دانه و زودرس انتخاب شدند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
243 -253
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028708 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!