ارزیابی معیار های موثر بر انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه مورد استفاده در صنایع دریایی با رویکرد پایداری

پیام:
چکیده:
در دهه اخیر چگونگی تعیین مناسب ترین تامین کننده به عنوان یک عامل استراتژیک در زنجیره تامین مورد توجه قرار گرفته است. تصمیم گیری در مورد تامین کننده مناسب نیازمند معیار هایی است که مناسب ترین تامین کننده را انتخاب نماید. بنابراین طراحی و انتخاب شاخص ها به عنوان ورودی مدل تصمیم گیری تاثیر مستقیمی برکارآیی مدل دارد. از طرفی با افزایش آگاهی های جهانی در رابطه با مساله پایداری و جهت گیری های دولتی، شرکت ها نمیتوانند نسبت به مسائل پایداری در کسب و کار بی توجه باشند به همین جهت سازمانها به تدریج مفهوم پایداری را در شرکت های خود به منظور تضمین مزیت رقابتی جذب می کنند. هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر انتخاب تامین کننده پایدار ماده اولیه فنول فنیل اتوکسیلات و اولویت بندی معیارها است. این ماده اولیه در ساخت شوینده های صنعتی کاربرد دارد. این شوینده ها، آلودگی های ناشی از محصولات نفتی را از روی بدنه و عرشه کشتی پاکسازی می کند تا از خوردگی در بدنه و تجهیزات کشتی جلوگیری شود. ابتدا با استفاده از پرسشنامه دلفی فازی 14 معیار پایداری از میان معیارهای برگرفته از تحقیقات پیشین شناسایی شد، سپس با استفاده از تکنیک دیمتل خاکستری اوزان هر یک از معیارها محاسبه شد. با توجه به نتایج حاصل شده در معیار اقتصادی " قدرت مالی" با وزن 099/0، در سطح رفاه اجتماعی "رضایت مشتریان" با وزن 086/0 و در بعد زیست محیطی "لجستیک معکوس" با وزن 017/0 بیشترین وزن را به خود اختصاص دادند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -23
لینک کوتاه:
magiran.com/p2029418 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!