ارتباط سندرم متابولیک با شدت های مختلف بیماری انسدادی مزمن ریوی بر اساس معیارهای Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 2017 (GOLD 2017)

پیام:
چکیده:
مقدمه

به تازگی، میزان شیوع سندرم متابولیک در جوامع در حال افزایش است و از طرفی، همراهی آن با برخی بیماری‌ها، می‌تواند میزان مرگ و میر بیماران را افزایش دهد. بنابراین، مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی ارتباط سندرم متابولیک با شدت بیماری انسدادی مزمن ریوی (Chronic obstructive pulmonary disease یا COPD) بر اساس معیارهای Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 2017 (GOLD 2017) در بیماران سرپایی انجام شد.

روش‌ها

در این مطالعه‌ی مقطعی که بر روی 96 بیمار مبتلا به COPD مراجعه کننده به بیمارستان الزهرای (س) اصفهان در سال‌های 97-1396 انجام شد، شدت COPD در بیماران بر اساس معیار GOLD 2017 مشخص شد. همچنین، میزان فراوانی سندرم متابولیک، لیپید پروفایل و شاخص‌های آنتروپومتری در بیماران مورد بررسی قرار گرفت و ارتباط شدت‌های مختلف COPD و سندرم متابولیک با سایر متغیرها مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها

فراوانی سندرم متابولیک در بیماران دچار COPD، 5/86 درصد بود و همچنین، میانگین دور کمر، سطح قند خون ناشتا، فشار خون سیستول و دیاستول، شاخص توده‌ی بدنی و تری‌گلیسیری در بیماران مبتلا به سندرم متابولیک و COPD به طور معنی‌داری بیشتر از بیماران دچار COPD به تنهایی بود (050/0 > P). همچنین، ارتباط معنی‌داری بین شدت‌های مختلف COPD و سندرم متابولیک وجود نداشت (050/0 < P).

نتیجه‌گیری

 سندرم متابولیک با شدت‌های مختلف COPD بر اساس نتایج مطالعه‌ی ما در ارتباط نبود، اما به مطالعات بیشتری در این زمینه نیاز است

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
708 -713
لینک کوتاه:
magiran.com/p2029983 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!